Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Visir och basala hygienrutiner har varit huvudalternativet i vårdkontakter inom äldreomsorgen hela tiden

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-06-08

I en artikel i Dagens Västervik anger tidningen att en anonym uppgiftslämnare sagt att Västerviks kommun har ändrat i riktlinjer om när munskydd ska användas i omsorgspersonalens kontakter med äldre i någon eller flera av kommunens verksamheter, det gavs även ett exempel med en citerad text. Det stämmer inte, i alla fall inte på det sätt som beskrivs i artikeln. Kommunen har inte tagit bort möjligheten att använd munskydd i kontakter med våra äldre och den texten är inte skriven, publicerad av eller utskickad av kommunens ansvariga i frågan.

- Västerviks kommuns omvårdnadspersonal, inklusive undersköterskor i äldreomsorgen, använder skyddsutrustning helt enligt de rekommendationer som skickats ut från Folkhälsomyndigheten och smittskyddet hos Region Kalmar län, säger Västerviks kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska Jeanette Medner Forsberg. Hon fortsätter:
- Den text som citeras i artikeln är inte en text som författats av ledningen på Västerviks kommuns socialförvaltnings hälso- och sjukvårdsenhet. Var den texten kommer ifrån, var den publicerats eller skickats och vilka som läst den är okänt. Därför måste vi få chansen att korrigera bilden som skildras i Dagens Västervik 8 juni.

En delvis ny riktlinje med uppdatering om hantering av munskydd skickades ut från Västerviks kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska MAS till ledningarna på samtliga äldreboenden och hemtjänstutförare 26 maj. I den instruktionen står följande:

”Idag öppnar vi också upp för att använda munskydd som komplement till basala hygienrutiner då det gäller att skydda brukarna från smitta. Se bifogad lokal rutin. I övrigt gäller regionens riktlinjer version 15.”

Ungefär en vecka senare, 2 juni, skickade kommunens MAS även ut följande:

”Eftersom det kommit nya skrivningar kring ytsprit och rengöring av visir kommer här en lokal rutin som jag vill att ni delger all personal.

Vill också förtydliga att det fortfarande är visir som gäller som komplement till basala hygienrutiner vid vårdnära arbete hos friska brukare. Att vi öppnade upp för att även använda munskydd var för att förenkla vissa vårdmoment och att det kan passa bättre i vissa situationer. Som det ser ut på våra materialbeställningar nu verkar det som bara munskydd används och så var inte tanken.”

Det innebär att Västerviks kommun inte alls slutat med munskydd i vårdkontakter inom äldreomsorgen. Däremot har ansvariga pekat på att nationella och regionala riktlinjer faktiskt säger att det är visir i kombination med basala hygienrutiner som är huvudalternativet i de flesta lägen och att munskydd kan vara ett alternativ i vissa lägen där det kan förenkla omvårdnaden.

- Kommunens förbrukning av munskydd och visir tyder på att utrustningen inte använts på det sätt som det varit tänkt och instruerat i riktlinjer. För att utrustningen ska kunna räcka även under ett utdraget smittförlopp är det självklart viktigt att personal använder skyddsutrustningen enligt instruktionerna, säger Jeanette Medner Forsberg, avslutande.

De två lokala rutinerna från 26 maj och 2 juni finns att läsa bland relaterade dokument på denna sida.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.