Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kriget i Ukraina och Sveriges säkerhet

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Säkerhetsskyddschef
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Samordnare informationssäkerhet

Anna Grandalen
Telefon: 0490-255752
anna.grandalen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Rysslands militära angrepp på Ukraina har skapat reaktioner, frågor och funderingar hos invånare i Västerviks kommun. Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Håll dig informerad om situationen, sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson sa så här i ett tal till nationen tisdag 1 mars 2022:

Säkerhetsläget i Sveriges närområde har försämrats sedan flera år tillbaka. Nu skärps det ytterligare. Vi befinner oss inte under direkt hot om väpnat angrepp mot Sverige. Däremot har hotbilden ökat.

Flyktingsituationen efter Rysslands invasion av Ukraina

Många ukrainare är på flykt från kriget och Sverige förbereder sig för att ta emot många av dem. Migrationsverket har börjat informera både direkt till de som anländer till Sverige och till andra målgrupper, som fastighetsägare (ej privatpersoner) som har bostäder som Migrationsverket kan använda för mottagande.

Här kan du läsa mer om flyktingsituationen efter Rysslands invasion av Ukraina

Håll huvudet kallt - sprid inte rykten

Sverige kan påverkas av en ökad risk för cyberattacker och försök till desinformation och ryktesspridning. Du kan hjälpa till att motverka detta genom att:

  • Vara uppmärksam på felaktig information och att inte sprida den vidare.
  • Söka information från trovärdiga källor. På webbplatsen krisinformation.se finns samlad och bekräftad information från myndigheter och organisationer.

Myndigheten för psykologiskt försvar MPF har sammanställt frågor och svar om informationspåverkan och vilseledande information

Myndigheten för psykologiskt försvar har också en kampanjsida som heter "Bli inte lurad" här

Rapportera ovanliga händelser till Försvarsmakten

Är allt sig likt? Om inte hör av dig.

Händelser på land

Mejl: mrs-sakerhetstjanst@mil.se
SMS eller MMS: 070-90 32 94 851

Händelser till havs

Telefon: 08-788 75 00, begär vakthavande befäl Marinen
Mejl: marinen-tips@mil.se

Skydda din information mot cyberangrepp

IT-attacker förutsätter att en angripare har hittat ett säkerhetshål. Men du skyddar både din egen information och bidrar till samhällets motståndskraft mot cyberangrepp genom några enkla åtgärder:

  • Installera säkerhetsuppdateringar på din telefon, dator och andra enheter så fort det är möjligt.
  • Var vaksam mot försök till nätfiske och försök att plantera skadlig kod, till exempel via falska inlägg i sociala medier, okända webbsidor eller länkar i e-mejl eller sms.
  • Skydda din e-legitimation.

Läs mer om hur du kan skydda dig mot nätfiske och skadlig kod hos MSB.se

Engagera dig

Engagera dig genom att ta upp frågor om säkerhet och beredskap i din bostadsförening, gå med i en frivillig försvarsorganisation eller en annan förening som kan ta till vara på just ditt engagemang, skänk ett bidrag till de organisationer som är på plats i Ukraina för att stödja befolkningen. Eller delta i manifestationer till stöd för Ukraina och Ukrainas folk.

Om du företräder en förening eller organisation som vill hjälpa till eller bara hålla föreningen uppdaterad om situationen kan du mata in organisationens uppgifter här

Läs mer här om hur du kan hjälpa de som drabbats av kriget i Ukraina

Preppa solidariskt

Som alltid gäller: du är en del av Sveriges beredskap. Du kan påverka din egen och dina näras säkerhet genom att se över din hemberedskap så att ni klarar minst en vecka utan stöd från samhället, men bunkra inte. Det finns det ingen anledning till och det kan göra det svårare för andra. Preppa solidariskt.

Här kan du läsa mer om hur du kan förbereda ditt hem för krislägen

Om krisen eller kriget kommer

MSB tog för några år sedan fram en broschyr som heter Om krisen eller kriget kommer. Den finns att hämta i kommunhusets reception, det går att ladda hem i pdf-format eller så kan du beställa hem den.

Här finns broschyren att läsa digitalt, det går också att beställa hem den

VMA – viktigt meddelande till allmänheten

Utomhusvarningen är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det är en viktig del av Sveriges kris- och krigsberedskap.

Signalen testas fyra gånger om året (första helgfria måndagen i sista månaden av varje kvartal mars, juni, september och december) för att både kontrollera att den fungerar och för att göra allmänheten uppmärksam på att signalen finns. Hör du varningssignalen vid annat tillfälle ska du:

  • Gå in.
  • Stänga fönster, dörrar och ventilation.
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information om vad du ska göra.

Du hittar mer information om VMA på denna sida:

www.vastervik.se/vma

Skyddsrum

Skyddsrum finns i många källare i flera orter i Västerviks kommun. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar för och samordnar informationen om skyddsrummen, du hittar mer information under denna sida:

www.vastervik.se/skyddsrum

bild på karta över Tjustvägen Ankarsrum

Västerviks kommun och Migrationsverket skriver kontrakt om boendeplatser för skyddsbehövande från Ukraina

2022-06-02

Under torsdagen har Migrationsverket och Västerviks kommun kommit överens om hyreskontrakt för totalt åtta tvårumslägenheter i Ankarsrum. Lägenheterna finns tillgängliga möblerade och klara omgående f...

ny inbjudan studieförbundet vuxenskolans kurs i vardagssvenska

Språkresurser för nyanlända som vill lära sig svenska

2022-04-13

UPPDATERAD INFORMATION 26 APRIL 2022: Efter Rysslands invasion av Ukraina finns det ukrainare i Västerviks kommun som snabbt vill lära sig svenska språket. För dem och alla andra nyanlända arrangeras ...

två barn som springer till två vuxna från en grind

Har du kommit från kriget i Ukraina till Västerviks kommun med förskolebarn i åldrar upp till 6 år?

2022-04-13

Västerviks kommun förbereder ett mottagande av barn yngre än 6 år till kommunens förskolor för barn som har flytt från kriget i Ukraina.  Tills vidare behöver vi få reda på mer om var i kommunen ...

skärmdump Jämställdhetsmyndigheten

Information om risker för människohandel

2022-04-13

Risken för att personer utnyttjas i prostitution eller människohandel ökar i samband med stora flyktingströmmar. Det finns redan indikationer på att förövare på flera platser i landet söker kontakt me...

två hundar

Sällskapsdjur från Ukraina som inte redan har kontrollerats vid den svenska gränsen måste till veterinär

2022-04-05

Djur som kommit till vår kommun från Ukraina kan bära på smittsamma sjukdomar som till exempel rabies. Det är därför viktigt att fånga upp dessa husdjur för en kontroll direkt vid ankomst till Sverige...

person som får en vaccinspruta i ena axeln

Vaccination mot Covid-19 för flyktingar från Ukraina

2022-03-31

Folkhälsomyndigheten, 1177.se och Region Kalmar län har alla publicerat särskild information om hur det fungerar med vaccinering mot covid-19 i Sverige och andra frågor om vård och hälsa riktad direkt...

flera personers händer

Inbjudan till civilsamhällets organisationer i Västerviks kommun

2022-03-30

Information och lägesbild utifrån massflykten från Ukraina - workshop om ett mottagande i samverkan Stadshotellet, lokal Kungsgrundet, tisdag 12 april klockan 16.30 – 18.30. Vår kommun står återigen v...

tre snedställda dokument från Länsstyrelsen om inventeringen av boendeplatser

Har ditt företag eller den verksamhet du företräder möjlighet att hyra ut boende till flyktingar från Ukraina?

2022-03-20

Just nu ber regeringen landets länsstyrelser att samla in uppgifter om lediga lokaler och anläggningar, även enklare boendeformer, som skulle kunna fungera som boende för personer som är i behov av sk...

bild på person vid dator

Västerviks kommun och Västervik Framåt hjälper länsstyrelsen och Migrationsverket att kartlägga möjliga boenden för flyktingar från Ukraina

2022-03-20

Nu vänder sig Västerviks kommun och Västervik Framåt direkt till kommunens företagare för att få in uppgifter om så många boendeplatser som möjligt för flyktingar från Ukraina. Och det är brådskande, ...

bild på barn som går in på skola

Har du kommit från kriget i Ukraina till Västerviks kommun med barn i åldrarna 6-18 år?

2022-03-20

Västerviks kommun förbereder ett mottagande av skolelever till kommunens grundskolor och gymnasium för barn som har flytt från kriget i Ukraina. Arbetet behöver planeras ytterligare lite tid innan vi ...

informationsblad till personer från ukraina på ukrainska och svenska

Information till dig som kommer från Ukraina till Sverige och Västerviks kommun

2022-03-16

Här finns information direkt riktad till dig som har flytt från Ukraina i samband med Rysslands anfall, sammanställd av Länsstyrelsen i Kalmar län. Informationen finns både i webbsidan på svenska...

Ukrainas flagga med hjärta i

Så kan du hjälpa de som drabbats av kriget i Ukraina

2022-03-15

Många invånare har hört av sig till oss och vill hjälpa dem som drabbats av kriget i Ukraina. Det är en väldigt fin humanitär handling och vi är tacksamma för ert engagemang. Här berättar vi mer om hu...

bild på tyfontuta på tak

På måndag testas VMA - Hesa Fredrik!

2022-03-03

På måndag 7 mars klockan 15.00 är det dags att testa varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten VMA, som ofta kallas Hesa Fredrik. Det görs samtidigt i hela Sverige en gång per kvartal; den ...

Ukrainas flagga

Manifestation som stöd för Ukraina

2022-03-03

På lördag 5/3 kl 13 hålls en manifestation som stöd för Ukraina på Rådhustorget. Varmt välkommen att delta och ta del av vår sympati för de som just nu kämpar för demokrati och frihet. Våra kommunalrå...

Bild på Ukrainas flagga med ett hjärta på

Västerviks kommun i solidaritet med Ukraina

2022-02-25

Med anledning av den ryska invasionen av Ukraina lyser nya vattentornet i Västervik i gult och blått för att visa solidaritet med det ukrainska folket. Även belysningen i Allén och vid Grönsakstorget ...

Sidan senast granskad den 10 juni 2022
Innehållsansvarig: Andrea Brändström

Vanliga frågor

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Säkerhetsskyddschef
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Samordnare informationssäkerhet

Anna Grandalen
Telefon: 0490-255752
anna.grandalen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.