Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta landsbygdsutvecklaren

Malin Ohlsson
Telefon: 0490-25 41 70
 
Postadress:
Västerviks kommun
593 80 Västervik
 

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Varför medborgarbudget? 

Västerviks kommun vill ta vara på idéer från kommunens lokalsamhällen. Det görs via ett test av att använda medborgarbudget. Metoden testas under året i bygderna Ukna, Edsbruk och Helgenäs. Syftet är att öka lokalt engagemang. Testet ger möjlighet för dig som boende i mindre tätorter att påverka din närmiljö och din bygds utveckling.

Det här är medborgarbudget

Medborgarbudget är ett samlingsnamn för olika sätt att göra invånare delaktiga i beslut om hur kommunens resurser ska användas. Det finns olika typer av dialogformer att kombinera metoden med. Metoden kräver någon form av medbestämmande från invånare. Det betyder att du som invånare i pilotområdet är med och lämnar förslag och fattar beslut om förslag. 

Vad kan metoden leda till? 

Det finns många positiva effekter av att arbeta med medborgarbudget. Engagemanget hos berörda invånare ökar när möjlighet ges att påverka i sin ort. Dessutom ökar invånares kunskap om den kommunala verksamheten. Medborgarbudget ger även en möjlighet för politiker att få större kunskap om invånares behov, synsätt och prioriteringar. Förslag som inte passar i medborgarbudgeten kan kommunen försöka jobba vidare med på andra sätt.

Hur går arbetet till? 

Kommunstyrelsen har avsatt 500 000 kr till en medborgarbudget. Kommunen kommer under våren att informera i bygderna om hur arbetet går till. Sedan öppnas möjligheten att lämna in förslag. Det går att göra både på möten och via ett digitalt formulär. Under sommaren förbereds idéerna av kommunen tillsammans med dig som lämnat förslaget. Förslagen som bedöms kosta under 500 000 kr och är möjliga att utföra kommer bygderna att kunna rösta på under hösten. När vinnande förslag är utsedda ska förslagen genomföras så snabbt som möjligt.  

Kriterier som förslagen måste nå

Kommunen har tagit fram krav som förslagen måste nå: 

  • Hela summan kan inte gå till ett förslag, minst två förslag ska kunna vinna.
  • Förslagen måste vara genomförbara, lagliga och alla parter måste ha kommit överens innan omröstning.
  • Förslagen som genomförs måste vara öppna för alla. 
  • Förslag som påverkar en redan bestämd budget måste stämmas av med berörd nämnd eller förvaltning innan det går att rösta på det.
  • Förslaget får inte generera driftkostnader inom 5 år, om inget annat är överens­kommet. En långsiktig skötsel av det som byggs eller skapas ska finnas.

Informationsmöten

Under våren skedde informationsmöten. Kommunen berättade där vad medborgarbudget är, hur vi har tänkt jobba och mötesdeltagarna har uppmanats att börja fundera tillsammans på vad medborgarbudgeten skulle kunna användas till. Alla som bor och verkar i bygderna var välkomna. Mötena hölls: 

  • Vråka, Mogården, torsdag 28 april klockan 18.00
  • Ukna, Ukna skolas gymnastiksal, onsdag 4 maj klockan 18.00
  • Edsbruk, Bruksgården, måndag 9 maj klockan 18.00
  • Öndal-Skedshult, bygdegården, tisdag 17 maj klockan 18.00

Vad händer efter pilotprojektet? 

När pilotprojektet avslutas sammanställs erfarenheter och lärdomar. Då kan kommunen ta ställning till om den här metoden är något som passar att jobba med i fler bygder.

Karta över bygderna i pilotområdet

Förslag

Via ett digitalt formulär har idéer samlats in. Nu sammanställs dessa av kommunen. Ungefär i månadsskiftet augusti/september förväntas förslagen ha behandlats. Då publiceras alla förslag här. Sedan följer en röstning. 

Sidan senast granskad den 20 april 2022
Innehållsansvarig: Malin Ohlsson

Kontakta landsbygdsutvecklaren

Malin Ohlsson
Telefon: 0490-25 41 70
 
Postadress:
Västerviks kommun
593 80 Västervik
 

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.