Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Skärgårdsrådet

Kontakta landsbygdsutvecklaren

Malin Ohlsson
Telefon: 0490-25 41 70
 
Postadress:
Västerviks kommun
593 80 Västervik
 

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Skärgårdsrådet är ett nätverk mellan kustkommunerna i Småland och Östergötland. Skärgårdsrådet möts två gånger per år. Under mötena diskuteras frågor som är viktiga för skärgården. Medlemmarna utbyter även erfarenheter och berättar vad som är på gång.

Frågor som ofta diskuteras är:

 • Tunga transporter.
 • Kollektivtrafik.
 • Telefoni, mobilnät och bredband.
 • Havs- och kustmiljö.
 • Strandskydd.
 • Tillgång till service.

Vilka är med?

Förutom företrädare för skärgårdsboende så är följande med i skärgårdsrådet.

 • Norrköping.
 • Söderköping.
 • Valdemarsvik.
 • Västervik.
 • Oskarshamn.
 • Mönsterås
 • Region Östergötland.
 • Region Kalmar län.
 • Länsstyrelsen i Östergötland.
 • Länsstyrelsen i Kalmar län.

Från Västerviks kommun är Mellanskärgårdens intresseförening och Smålandskustens skärgårdsförening med i skärgårdsrådet.

För kommunen deltar vanligtvis landsbygdsutvecklare och kommunalråd.

Vad gör rådet?

Rådet arbetar för en levande och hållbar skärgård. Syftet är att skärgårdsbor ska kunna bo och verka i sin bygd. Vi önskar att kunna ge kommande generationer möjligheten att leva sina yrkesverksamma liv i skärgården.

Rådet pratar om utvecklingsfrågor, främst det som rör möjligheterna till arbete och service för de boende i skärgården. Rådet tar också initiativ till åtgärder som ska förbättra för de som bor i skärgården och som ska värna om skärgården som natur- och kulturmiljö.

Skärgårdsrådet har funnits sedan början av 1980-talet. Det var det första i sitt slag i Sverige. Till en början bestod rådet av de tre skärgårdskommunerna i Östergötland samt länsstyrelsen. Sedan kom även boende och verksamma i skärgården med som ledamöter. 

Vart annat år arrangerar rådet ett stormöte som kallas skärgårdstinget. 2017 genomfördes det i Västervik. Där diskuteras aktuella frågor, samt vad skärgårdsrådet ska arbeta med framöver. 

Gemensamt utvecklingsprogram

Organisationerna bakom skärgårdsrådet har tagit fram ett gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård. Det antogs under år 2017. Programmet är en långsiktig politisk överenskommelse som ska utgöra underlag vid beslutsfattande inom samhällsplanering, lokal tillväxt och utveckling av det gemensamma kust- och skärgårdsområdet. 

Sidan senast granskad den 12 september 2019
Innehållsansvarig: Malin Ohlsson

Kontakta landsbygdsutvecklaren

Malin Ohlsson
Telefon: 0490-25 41 70
 
Postadress:
Västerviks kommun
593 80 Västervik
 

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun