Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Snöskottning och sandning

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Bredgatan i Västervik

Kommunen och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning. Västervik Miljö & Energi AB har ansvaret som kommunens driftentreprenör. De ska se till att gator, gång- och cykelvägar och parkeringar är framkomliga.

Västerviks Miljö & Energi AB har vinterberedskap från vecka 42 och fram till och med vecka 15. En person har jour dygnet runt och ska bedöma vilka åtgärder som ska göras och kalla in den personal som behövs.

När kommer plogbilen?

Snöröjning och halkbekämpning följer framtagna kartor och prioriteras efter snödjup.

Prio 1:

Bussgator, stora leder, prioriterade gång- och cykelvägar, parkeringar och infarter till inrättningar. Snöröjningen börjar när snödjupet är 3-7 cm och snöfallet fortsätter. Är det till exempel 3 cm blötsnö och det förväntas bli kallt, så plogas den snön bort. Är det kall snö så väntar man till 7 cm snödjup.

Prio 2:

Övriga ytor samt lokalgator. Snöröjningen börjar när snödjupet är 10-15 cm och snöfallet fortsätter. Tidigare snöröjning kan ske vid blötsnö om det förväntas bli kallt.

Normalt ska varje område vara klart inom 12 timmar. Därefter sker åtgärder som till exempel rensning vid övergångsställen och röjning i korsningar. Det beräknas vara klart inom 24 timmar.

Halkbekämpning

På stora leder och bussgator används salt och vid behov även sand. På gång- och cykelvägar används tumlad sand, för att minska risken för punktering på cyklar.

Gångvägar

Fastighetsägare ansvarar för gångvägar och trottoarer intill fastigheten. Tänk på att hålla området runt din postlåda och fram till din soptunna snöfri och sandad.
Det är inte tillåtet att skotta ut snö från din garageuppfart eller gårdsplan, på gatan. Den snön hamnar då vid nästa plogning på din grannes uppfart.

Rasrisk

Fastighetsägare är skyldig att hålla taken rena från snö och is. Varje år sker olyckor på grund av snö eller is som hasar ner på fotgängare.

Sidan senast granskad den 12 januari 2021
Innehållsansvarig: Markus Fridell

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB