Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Samhällsutveckling och hållbarhet

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

En hållbar utveckling innebär att vi sköter våra gemensamma tillgångar på ett ansvarsfullt sätt. Vi kan inte längre bara tänka på oss själva här och nu. Vi måste börja ta mer hänsyn till miljön, till framtida generationer och till de människor som lever i andra delar av världen.

Västerviks kommun har som mål att samhällsutvecklingen ska bli mer hållbar. Det innebär att måste vi tänka i flera dimensioner, se helheten och lära oss hur allt hänger ihop. 

Läs mer om Hållbar utveckling i kommunens Hållbarhetsbokslut och om hur kommunen arbetar med de Globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030.

Social hållbarhet - Livskvalitet

Alla människor har rätt till ett bra liv med arbete, hälsa och möjlighet att påverka vad som händer. Det finns plats för alla – oavsett kön, ålder och ursprung. Vi känner oss trygga och det finns platser där vi kan träffas och umgås.

Ekonomisk hållbarhet – Hållbar tillväxt

Om vi ska ha trygghet och välfärd även i framtiden måste vi se till att ha en ekonomi i balans. Det måste finnas förutsättningar för människor att starta och utveckla företag. Men det får inte ske på bekostnad av andra människors hälsa eller på miljön.

Ekologisk hållbarhet – Natur och miljö

Vi är alla beroende av naturen för att vi ska kunna överleva. Vi behöver rent vatten, frisk luft och vi måste kunna odla mat. Klimatförändringar, spridning av gifter, övergödning av sjöar och hav är några av de problem som vi tillsammans måste lösa innan det är för sent.

Sidan senast granskad den 3 augusti 2021
Innehållsansvarig: Gun Lindberg

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.