Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Miljö och miljömål - Ekologisk hållbarhet

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommunVi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete

En bra miljö handlar om många olika saker t.ex. frisk luft, rent vatten och en stor biologisk mångfald. Tyvärr är miljöproblemen ibland så stora att varken vi människor, djuren eller växterna mår bra. Miljömålen visar vägen till en utveckling som är hållbar för miljön. Det finns 16 miljökvalitetsmål som beskriver tillståndet i miljön.

Västerviks kommun har i Hållbarhetsbokslutet valt att sammanfatta målen för den ekologiska hållbarheten i fem målområden

  • Effektiv och förnybar energi
  • Bra luftkvalitet
  • God Status i våra vattenmiljöer
  • Resurseffektiva och giftfria kretslopp
  • Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Sidan senast granskad den 20 juni 2018
Innehållsansvarig: Gun Lindberg

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun