Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Resurseffektiva och giftfria kretslopp

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommunEn framtida utmaning ligger i att så långt det går, förebygga uppkomsten av onödigt avfall. Vi måste sträva efter:

  • högre kvalitet,
  • lägre innehåll av farliga ämnen och
  • ökad livslängd på våra varor

Det avfall som trots allt uppstår ska behandlas så resurseffektivt som möjligt. Helst ska det förberedas för återanvändning, men går inte det ska det materialåtervinnas i stället. Om det inte heller är möjligt ska energin i materialet tas tillvara genom exempelvis förbränning. I allra sista hand ska avfallet lägga på deponi. Nedskräpning ska helt undvikas.

Kommunkoncernens avfallsplan gäller för perioden 2015 - 2020 och innehåller sex målområden:

  • Avfallsförebyggande
  • Återanvändning
  • Effektiv Materialåtervinning
  • Effektiv energi- och näringsåtervinning, biologisk behandling
  • Minskad deponering
  • Ingen dumpning och nedskräpning

   

Sidan senast granskad den 4 april 2018
Innehållsansvarig: Gun Lindberg

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun