Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Effektiv och förnybar energi

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun 

De globala utsläppen behöver minska till noll för att begränsa klimatförändringarnas omfattning. Om det ska klaras behövs både samhällsförändringar och teknikutveckling.

De globala klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Det finns naturliga variationer i klimatet som omväxlande gett upphov till istider och värmeperioder under jordens långa utveckling. Men den snabba förändring som nu pågår, ligger bortom de naturliga variationerna och är till stor del orsakad av mänskliga utsläpp av växthusgaser till atmosfären. I motsats till de kraftfulla utsläppsminskningar som skulle behövas, visar senast tillgänglig statistik att halterna i stället ökar. 

Västerviks kommun pågår sedan många år tillbaka ett målmedvetet energi-och klimatarbete. Under året har både Västerviks kommun samt Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) gått med i det nationella initiativet ”Fossilfritt Sverige”, för att visa sin vilja att delta i lösningen av den globala klimatproblematiken. Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen.

Västervik arbetar tillsammans med övriga kommuner i Kalmar län inom ramen för Klimatkommissionen i Kalmar län och ”NoOil”. Det övergripande målet innebär att vi till år 2030 inte längre har något nettoutsläpp av fossil koldioxid. Vi kan fortfarande använda fossil energi i  om vi samtidigt producerar ett överskott av förnybar energi någon annanstans i energisystemet. Vi arbetar också tillsammans för att alla samhällsbetalda personresor och godstransporter ska vara klimatneutrala senast år 2020.

Västerviks kommunkoncerns Energi- och klimatstrategi innehåller fyra målområden för perioden 2015-2020:

  • Minskade utsläpp av växthusgaser
  • Ökad energieffektivisering
  • Ökad lokal produktion av energi
  • Anpassning till ett förändrat klimat
Sidan senast granskad den 20 juni 2018
Innehållsansvarig: Gun Lindberg

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun