Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

God Status i våra vattenmiljöer

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommunMiljöbild på en gädda

I Västerviks kommun finns det 500 sjöar och nära 185 mil Östersjöstränder. Men en del av sjöarna och kustvattnet mår dåligt. Det beror på att vattenområdet under många år fått för mycket näring. På flera ställen har det gått så långt att bottnarna är döda.

De långa, smala vikarna är typiska för Västerviks skärgård. De är ofta djupa men har ett grunt inlopp. Det får till följd att vattnet som rör sig mellan det öppna havet och de inre, djupare delarna är dåligt. Om det finns för mycket näring i vikarnas vatten blir det för mycket växtplankton. Det kan leda till brist på syre nere vid de djupa bottnarna.

En levande kustmiljö ger många möjligheter till att hitta ett bra boende. Samtidigt finns förutsättningar för en omväxlande fritid nära naturen. En levande kustmiljö är också viktig om turismen ska utvecklas och om man vill att nya företag ska söka sig till kommunen. Satsningar på en bättre kustvattenmiljö är därför avgörande för Västerviks framtida utveckling. 

Alla kommunerna längs Kalmar läns kust samarbetar för bättre vattenmiljö (Kalmarsundskommissionen). Västervik ingår också i ett nätverk för bättre vattenmiljö i hela Östersjön (Östersjöinitiativet).

Vill du lära dig mer? Besök naturum Västervik på Kulbacken. Där finns utställningar om hav och kust. Naturum är öppet och har aktiviteter hela året. Under vår, sommar och höst kan du delta i naturums vattenskola.

Vill du arbeta tillsammans med andra för en bättre vattenmiljö? Ta kontakt med något av de Vattenråd som finns i kommunen. Inom Vattenråden samarbetar intresserade och boende om till exempel övergödning eller fiske.

Sidan senast granskad den 26 april 2016
Innehållsansvarig: Gun Lindberg

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun