Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Globala Hållbarhetsmål - Agenda 2030

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommunGlobala Hållbarhetsmål

FN:s globala hållbarhetsmål balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

På FN:s toppmöte hösten 2015 beslutade världens ledare om 17 mål för hållbarhet. För att uppnå målen krävs ett helhetsgrepp. Det behövs ett engagemang på alla nivåer i samhället. Det lokala arbetet är särskilt viktigt.

Nyckeln till framgång är att se till att livskvalitet, miljö och ekonomi hänger ihop.  Målen har fokus på internationellt samarbete för fred och säkerhet. De bygger på en hållbar tillväxt som håller sig inom planetens gränser. 

 I korthet handlar det om:

  • Att utrota extrem fattigdom
  • Att minska ojämlikhet och orättvisor
  • Att lösa klimatkrisen

Utmaningarna i hållbarhetsarbetet är till stor del globala, men lösningarna oftast lokala. För Västerviks kommun innebär detta att arbeta lokalt med ett helhetsperspektiv på samhällsutvecklingen. Kommunens Hållbarhetsbokslut för 2018 beskriver indikatorer med untgångspunkt från Agenda 2030. Ett annat exempel är arbetet med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Gamleby där en hållbarhetskonsekvensbeskrivning genomfördes utifrån ett Agenda 2030 perspektiv.

 Läs mer om de Globala målen i Hållbarhetsbokslutet för 2018 och på FN:s hemsida

Sidan senast granskad den 4 april 2018
Innehållsansvarig: Gun Lindberg

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun