Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Västervik är en Ekokommun

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommunLogga Sveriges Ekokommuner

Västervik är medlem i Sveriges Ekokommuner. Det är ett nätverk av kommuner med en vision om ett hållbart Sverige.

Ekologisk balans ska förenas i en och samma utvecklingsstrategi. Hållbarhetsprinciperna innebär att:

Inte utsätta naturen för systematisk

1... koncentrationsökning av ämnen från berggrunden

Principen innebär att vi ska sträva efter att minska spridning och nyanvändning av material som hämtas ur berggrunden, exempelvis tungmetaller och olja. Detta kan ske genom att minska användningen av dessa ämnen och samtidigt öka återanvändningen av de ämnen som redan finns i samhället.

2... koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion

Principen innebär att vi ska arbeta för att minska miljöpåverkande utsläpp från samhällets produktion och energianvändning. Detta kan exempelvis ske genom att minska kemikalieanvändningen, öka vår återvinning och källsortering och sträva efter att minska förorenande utsläpp till luft och vatten.

3... undanträngning med fysiska metoder

Principen innebär att vi inte ska använda våra resurser i en snabbare takt än vad naturen hinner återskapa dem. Vi ska till exempel undvika att avverka mer skog eller fiska mer än vad som motsvarar återväxten. Det innebär också att vi ska undvika olika former av manipulation av ekosystemen, såsom att ändra grundvattenflöden, skapa jorderosion eller att asfaltera över bördig jordbruksmark.

4... Det finns inga systematiska hinder för människors:

Integritet – genom att ställa etiska krav på att individens grundbehov blir tillfredsställda och inte utnyttjade

Inflytande – genom att individerna har rätt att uttrycka sin mening, det vill säga yttrandefrihet
Kompetens – genom att säkerställa att tillräckliga resurser avsätts för utbildning och andra källor till kontinuerlig personlig och yrkesmässig utveckling.
Mening - att förmedla en generell känsla av syfte och mening genom att säkerställa det ärliga uppsåtet i motiv och handlingar
Opartiskhet – att bekräfta att alla människor har samma rättigheter och har lika värde

Genom Sveriges Ekokommuner har kommunen under 2017 ingått i ett forskningssamarbete med Bleking Tekniska Högskola om Hållbar kommunutveckling i kommuner och regioner. Syftet att få gemensamma målbilder och att planera systematiskt för hållbarhet. Det innebär att vi fått vetenskapligt stöd för att utveckla processer, verktyg och strategier för hållbarhetsarbetet.

Naturliga steget

Ekokommunerna har tagit fram 12 gröna nyckeltal. Nyckeltalen visar miljösituationen i kommunerna. Vill du veta hur Västervik ligger till i jämförelse med andra Ekokommuner i landet? Läs mer på Ekokommunernas hemsida.

Sidan senast granskad den 4 april 2018
Innehållsansvarig: Gun Lindberg

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun