Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Hållbarhetsbokslut

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommunAgenda 2030 dimensionerVästerviks kommun har en övergripande målsättning att kommunen ska ha en hållbar samhällsutveckling – ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Hållbarhetsbokslutet för 2018 beskriver ett antal utvalda indikatorer som speglar kommuninnevånarnas och kommunkoncernens miljösituation, livskvalitet och försörjning under år 2018. Hållbarhetsindikatorerna hjälper oss att beskriva situationen i Västerviks kommun i förhållande till omvärlden. Nytt för i år är att hållbarhetsbokslutet är indelat efter de 17 globala Hållbarhetsmålen, Agenda 2030:

 • Ingen fattigdom
 • Ingen hunger
 • Hälsa och välbefinnande
 • God utbildning för alla
 • Jämställdhet
 • Rent vatten och sanitet
 • Hållbar energi för alla
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Minskad ojämlikhet
 • Hållbara städer och samhällen
 • Hållbar konsumtion och produktion
 • Bekämpa klimatförändringen
 • Hav och marina resurser
 • Ekosystem och biologisk mångfald
 • Fredliga och inkluderande samhällen
 • Genomförande och globalt partnerskap

Västerviks kommun ingår i en allt mer globaliserad värld. Utmaningarna i hållbarhetsarbetet är till stor del globala, men lösningarna oftast lokala.

Hållbar utveckling innebär att ta strategiska beslut som steg för steg leder mot en ökad hållbarhet. Kommunkoncernen har därför en viktig roll som föregångare i arbetet. Gemensamma målbilder som bygger på hållbarhetsprinciperna utgör ramverket. Att genomföra hållbarhetskonsekvensanalyser i beslutsprocesserna få till en mer cirkulär ekonomi och att lokalt arbeta in Agenda 2030-målen och kommunens vision i de dagliga verksamheterna är viktiga verktyg.

Västervik är medlem i Sveriges Ekokommuner. Det är ett nätverk av kommuner med en vision om ett hållbart Sverige. Ekokommunerna har tagit fram 12 gröna nyckeltal. Nyckeltalen visar miljösituationen i kommunerna. Vill du veta hur Västervik ligger till i jämförelse med andra Ekokommuner i landet? Läs mer på Ekokommunernas hemsida.

Sidan senast granskad den 4 april 2018
Innehållsansvarig: Gun Lindberg

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun