Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Vårt framtida dricksvatten

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommunVattenglas som fylls under kranen

Västerviks kommun har nu en färdig Vattenförsörjningsplan. Kommunfullmäktige antog den nya planen den 27 november 2017. Nu återstår att genomföra åtgärderna i planen.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Syftet med planen är att säkra dricksvattenförsörjningen i hela vår kommun. Planen sträcker sig flera generationer framåt. Den gäller för både allmänt och enskilt dricksvatten. I planen beskriver vi och analyserar vår vattenförsörjning i dag och alternativa möjliga vattenresurser.

Totalt är det åtta åtgärder i planen. Några exempel på dessa är:

  •  att vidare utreda Edsåsen i Edsbruk som framtida huvudvattentäkt,
  • arbete med att säkra skydd av viktiga vattenresurser,
  • informationsåtgärder,
  • vattenbesparingsåtgärder.

Du hittar en kortversion av planen under rubriken Relaterade länkar. 

Sidan senast granskad den 20 december 2017
Innehållsansvarig: Gun Lindberg

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun