Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Cykling och cykelvägar

Kontakt för frågor kring trafik och gator

Trafikplanering

Christer Ramström
0490-25 71 34
christer.ramstrom@vastervik.se

Västerviks kommun
Christer Ramström
593 80 Västervik 

Besöksadress: Fabriksgatan 21

vasterviks.kommun@vastervik.se

Daglig skötsel

Västervik Miljö & Energi AB
0490-25 70 50, kundservice, vardagar 07.30-16.00
miljoenergi@vastervik.se

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Cykling och cykelvägar

Anna Selldén
Projekteringsingenjör
0490-25 48 39
anna.sellden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Någon som cyklar på en vägI Västerviks kommun vill vi att fler ska gå eller cykla. Vi arbetar hela tiden med förbättra och göra det enklare och säkrare för dig som cyklist.

Det finns många fördelar med att ta cykeln istället för bilen. Du får motion och minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar samtidigt som vi minskar klimatpåverkande utsläpp. Ofta går det fortare att cykla än att ta bilen till ditt ärende.

Cykelparkering

För att du ska känna att cykel är ett bra färdmedel till dina ärenden, så ser vi till att du på ett bra sätt kan ställa ifrån din cykel. Vi vill att din cykel ska få plats i ett cykelställ, så att den inte står i vägen för andra trafikanter. Tänk på att en cykel som står utanför ett cykelställ eller lutad mot en stolpe eller husvägg, kan bli en fara för personer med nedsatt syn.

Vi har idag cirka 1400 cykelparkeringar i Västerviks tätort.

Cykelregler

Du är fordonsförare när du cyklar på en gata och ska då följa samma regler som bilister. Trafikregler som gäller för gående och cyklister hittar du på Transportstyrelsens webbplats. Du hittar en länk under relaterade länkar.

Drift och underhåll av cykelbanor

Det är Västervik Miljö & Energi som sköter om de cykel- och gångbanor som tillhör kommunen. Det är till dom du hör av dig om du vill lämna en felanmälan. Du hittar en länk under relaterade länkar.

Projekt som pågår under 2018/ 2019

Just nu bygger vi gång- och cykelbana vid Målserumsvägen, Gertrudsvik, så att oskyddade trafikanter ska kunna röra sig från Jenny till Gertrudsvik på ett säkert sätt. Byggnationen har påbörjats och kommer att vara färdig under vintern 2018/2019.

Symbol för cykelväg Cykelväg    Symbol för cykelfält Cykelfält    Symbol för cykelpump Cykelpump

Sidan senast granskad den 13 september 2018
Innehållsansvarig: Anna Selldén

Kontakt för frågor kring trafik och gator

Trafikplanering

Christer Ramström
0490-25 71 34
christer.ramstrom@vastervik.se

Västerviks kommun
Christer Ramström
593 80 Västervik 

Besöksadress: Fabriksgatan 21

vasterviks.kommun@vastervik.se

Daglig skötsel

Västervik Miljö & Energi AB
0490-25 70 50, kundservice, vardagar 07.30-16.00
miljoenergi@vastervik.se

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Cykling och cykelvägar

Anna Selldén
Projekteringsingenjör
0490-25 48 39
anna.sellden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun