Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Gamleby hamn är avstängd för trafik

Kontakt för frågor kring trafik och gator

Trafikplanering

Christer Ramström
0490-25 71 34
christer.ramstrom@vastervik.se

Västerviks kommun
Christer Ramström
593 80 Västervik 

Besöksadress: Fabriksgatan 21

vasterviks.kommun@vastervik.se

Daglig skötsel

Västervik Miljö & Energi AB
0490-25 70 50, kundservice, vardagar 07.30-16.00
miljoenergi@vastervik.se

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2018-06-21

Sedan vecka 24 så är hamnplanen i Gamleby, intill silon avstängd för all trafik. 

Västerviks kommun har nyligen genomfört en geoteknisk statusanalys av området. Den visar att planen inte bör belastas. Analysen visar även att kajen har stor funktion för hela områdets hållfasthet. Utifrån denna kunskap håller en konsult på att ta fram förslag på hur vilka åtgärder som behöver göras för att säkra kajen, och därmed hela området. 

Som en del i detta arbete så kommer vi genomföra regelbundna mätningar i området och av  silon, för att säkerställa att marken och byggnaden inte rör på sig. De mätningar som vi gjort visar på att silon står rak och helt stilla. 

Den långsiktiga planen är att, i linje med det som gamebyborna framfört på förbättringspromenader, i medborgarförslag och i andra sammanhang, utveckla området till ett rekreationsområde, med grönytor, sittplatser och strandpromenad. 

 

För frågor kontakta Rickard Ljunggren, Mark- och exploateringsingenjör, 0490-25 40 29

Kontakt för frågor kring trafik och gator

Trafikplanering

Christer Ramström
0490-25 71 34
christer.ramstrom@vastervik.se

Västerviks kommun
Christer Ramström
593 80 Västervik 

Besöksadress: Fabriksgatan 21

vasterviks.kommun@vastervik.se

Daglig skötsel

Västervik Miljö & Energi AB
0490-25 70 50, kundservice, vardagar 07.30-16.00
miljoenergi@vastervik.se

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)