Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Överenskommelse mellan kommunen och föreningslivet

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

logga för överenskommelsenRegeringen, Sveriges kommuner och landsting och ett 60-tal idéburna organisationer har gjort en överenskommelse om hur man ska samverka. Nu ska även vi göra det samma för Västerviks kommun.

Föreningar spelar en viktig roll i samhället. Både för att skapa gemenskap och aktiviteter, men även för att ge människor möjlighet att påverka sin vardag och samhället i stort. För kommunen är det viktigt med ett aktivt föreningsliv. Många föreningar är även beroende av ett enkelt samarbete med kommunen. För att stärka samverkan mellan den ideella sektorn, också kallad det civila samhället, och kommunen så kom ett förslag på att kommunen skulle ta fram ett dokument som beskrev riktlinjerna för samverkan.

Dokumentet, som arbetades fram under 2015-2016 var tänkt att innehålla exempel på vad kommunen och föreningslivet skulle göra för att samverkan ska bli bättre.

Vad hände?

Förslaget till överenskommelse skickades ut till kommunens 300 kända föreningar. 40 av dessa svarade. Endast runt 15 av kommunens dessa var positiva till en skriven överenskommelse. Flertalet påpekade att de tyckte överenskommelsen var onödig och "ytterligare en pålaga". Under remissen fick vi även förslag på att våra riktlinjer för föreningslivet kunde förstärkas med delar som förklarar hur kommunen ser på föreningslivet. 

Utifrån dessa förslag så tog kommunstyrelsen ett beslut om förändringar i dokumentet. Länk till dokumentet hittar du under "Relaterade dokument". 

Sidan senast granskad den 9 mars 2018
Innehållsansvarig: Anders Östlund

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun