Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Överenskommelse mellan kommunen och föreningslivet

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

logga för överenskommelsenRegeringen, Sveriges kommuner och landsting och ett 60-tal idéburna organisationer har gjort en överenskommelse om hur man ska samverka. Nu ska även vi göra det samma för Västerviks kommun.

Föreningar spelar en viktig roll i samhället. Både för att skapa gemenskap och aktiviteter, men även för att ge människor möjlighet att påverka sin vardag och samhället i stort. För kommunen är det viktigt med ett aktivt föreningsliv. Många föreningar är även beroende av ett enkelt samarbete med kommunen. För att stärka samverkan mellan den ideella sektorn, också kallad det civila samhället, och kommunen så kom ett förslag på att kommunen skulle ta fram ett dokument som beskrev riktlinjerna för samverkan.

Dokumentet, som arbetades fram under 2015-2016 var tänkt att innehålla exempel på vad kommunen och föreningslivet skulle göra för att samverkan ska bli bättre.

Vad hände?

Förslaget till överenskommelse skickades ut till kommunens 300 kända föreningar. 40 av dessa svarade. Endast runt 15 av kommunens dessa var positiva till en skriven överenskommelse. Flertalet påpekade att de tyckte överenskommelsen var onödig och "ytterligare en pålaga". Under remissen fick vi även förslag på att våra riktlinjer för föreningslivet kunde förstärkas med delar som förklarar hur kommunen ser på föreningslivet. 

Utifrån dessa förslag så tog kommunstyrelsen ett beslut om förändringar i dokumentet. Länk till dokumentet hittar du under "Relaterade dokument". 

Sidan senast granskad den 9 mars 2018
Innehållsansvarig: Anders Östlund

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.