Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Västerviks kommun årets idrottskommun 2019 i Småland!

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2020-02-07

Varje år utser Smålandsidrotten utmärkelsen Årets idrottskommun till en småländsk eller öländsk kommun som tydligt prioriterat kommuninvånarnas möjlighet att idrotta och föreningslivets förutsättningar att bedriva verksamhet och utveckling i kommunen. Årets idrottskommun 2019 är Västerviks kommun som får ta emot utmärkelsen i samband med kommunstyrelsens sammanträde den 10 februari.

Så här skriver Smålandsidrotten i sin motivering:

Västerviks kommun har under året tydligt prioriterat och utvecklat kommuninvånarnas och föreningslivets förutsättningar och möjligheter till rörelse och att idrotta under devisen ”Livskvalitet varje dag!”.

Kommunen prioriterar idrotts- och fritidsfrågorna då arbetet med att ta fram ett idrotts- och fritidspolitiskt program har påbörjats och beräknas beslutas under våren 2020. Det har under året skett en gedigen utveckling av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer i kommunen.

En omfattande och påbörjad satsning är en ny- och ombyggnation av stallbyggnader på kommunens ridskoleanläggningar i Gamleby, Västervik och Överum.

Beslutade satsningar ska genomföras i Västervik avseende en ny sporthall och om- och nybyggnation av en simhall. Man ska även arbeta fram en plan för att förverkliga målbilden kring nya anläggningar på Bökensveds idrottsområden.

Kommunen har dessutom öppnat ett ”Sport- och fritidsbibliotek” intill Karstorps motionsområde och anlagt en helt ny discgolfbana vid Alviken med 18 hål.

Nyligen skedde även invigningen av en ny klätterhall hos Västerviks Klätterklubb.

Inom idrotts- och fritidsområdet har kommunen 6 miljoner kronor årligen att fördela ut till berörda föreningar utifrån policy och riktlinjer. Utöver detta finns riktat stöd för utveckling av idrott och kultur samt arrangörsstöd för publika idrottsarrangemang.

Under 2019 har evenemangen duggat tätt i kommunen med Swedish Floorball Open i Västervik och Tjust 2-dagars i orientering som exempel. 

Kommunen deltar i det kommunövergripande antidopingprojektet ”Ren kraft” där flera aktörer deltar.

Lägerverksamheten för barn och ungdomar är sedan många år etablerad genom Västervikslägret och Summer Camp.

Fakta om Årets idrottskommun i Smålandsidrotten

Utmärkelsen tilldelas en småländsk eller öländsk kommun som tydligt prioriterat kommuninvånarnas möjlighet att idrotta och föreningslivets förutsättningar att bedriva verksamhet och utveckling i kommunen. 2011 utlystes utmärkelsen för första gången och har tilldelats:

  • Växjö kommun 2011,
  • Kalmar kommun 2012,
  • Gislaveds kommun 2013,
  • Tranås kommun 2014,
  • Vetlanda kommun 2015,
  • Nybro kommun 2016,
  • Älmhults kommun 2017,
  • Jönköpings kommun 2018.

En jury utsedd av Smålandsidrotten har bearbetat ansökningarna och beslutat att utse Västerviks kommun till Årets idrottskommun i Smålandsidrotten 2019.

 

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun