Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Stöd, bidrag och stipendier

Kontakt kring kulturfrågor

Kulturchef

Maria Rudbo, 0490-25 40 45 maria.rudbo@vastervik.se

Kulturhandläggare

Ann-Sofie Pettersson, 0490-25 55 28, ann-sofie.pettersson@vastervik.se

Kultursamordnare

Mårten Öhrling, 0490-25 40 49, marten.ohrling@vastervik.se

Koordinator

Kerstin Rollsjö ,0490-25 55 04, kerstin.rollsjo@vastervik.se

Bibliotekschef

Julia Lindqvist, 0490-25 55 10, julia.lindqvist@vastervik.se

Kulturskolechef

Peter Andersson, 0490-25 56 71, peter.andersson@vastervik.se

Adress

Besöksadress: Mejeriet ungdoms & kulturhus, Vårdträdsplan 3
Postadress: Västerviks kommun, Kulturenheten, 593 80 Västervik

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Västerviks kommun stödjer det lokala kulturlivet. Din förening kan söka olika typer av ekonomiskt stöd. Kommunen delar också varje år ut ett stipendium.

Är ni en aktiv kulturförening med verksamhet i Västerviks kommun ! Då kan ni söka föreningsstöd. För att ni ska kunna få ett sådant stöd så finns det några villkor som ni normalt ska uppfylla.

  • Föreningen ska ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av Västerviks kommun.
  • Föreningen ska ha minst 10 medlemmar som regelbundet deltar i föreningens verksamhet.
  • Föreningen ska i huvudsak bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i Västerviks kommun.
  • Föreningen ska bygga på demokratiska grunder och vara öppen för alla.

Vill du veta mer om vilket stöd ni kan få? Läs mer i riktlinjerna för Västerviks kommuns föreningsstöd. Du kan också kontakta kulturenheten.

Ska er ideella förening genomföra ett arrangemang inom kultur? Då kan ni söka program- och produktionsstöd från kommunen. Ert arrangemang ska genomföras i Västerviks kommun. Det ska också vara öppet för allmänheten. Mer information om stödet och hur ni söker, lämnas av kulturenheten.

Västerviks kommun delar varje år ut ett kulturstipendium. Summan på stipendiet är 12 000 kronor. Din ansökan eller ditt förslag på stipendiat skickar du till kommunstyrelsen. Det är kommunstyrelsen som beslutar om vem som ska få årets stipendium. Vill du veta mer? Läs stadgarna för Västerviks kommuns kulturstipendium eller kontakta kulturenheten.

Sidan senast granskad den 23 april 2019
Innehållsansvarig: Kerstin Rollsjö

Kontakt kring kulturfrågor

Kulturchef

Maria Rudbo, 0490-25 40 45 maria.rudbo@vastervik.se

Kulturhandläggare

Ann-Sofie Pettersson, 0490-25 55 28, ann-sofie.pettersson@vastervik.se

Kultursamordnare

Mårten Öhrling, 0490-25 40 49, marten.ohrling@vastervik.se

Koordinator

Kerstin Rollsjö ,0490-25 55 04, kerstin.rollsjo@vastervik.se

Bibliotekschef

Julia Lindqvist, 0490-25 55 10, julia.lindqvist@vastervik.se

Kulturskolechef

Peter Andersson, 0490-25 56 71, peter.andersson@vastervik.se

Adress

Besöksadress: Mejeriet ungdoms & kulturhus, Vårdträdsplan 3
Postadress: Västerviks kommun, Kulturenheten, 593 80 Västervik

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun