Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt kring kulturfrågor

Kulturchef

Maria Rudbo, 0490-25 40 45 maria.rudbo@vastervik.se

Kulturhandläggare

Ann-Sofie Pettersson, 0490-25 55 28, ann-sofie.pettersson@vastervik.se

Kultursamordnare/Verksamhetschef för fritidsgårdarna  

Mårten Öhrling, 0490-25 40 49, marten.ohrling@vastervik.se

Koordinator

Kerstin Rollsjö ,0490-25 55 04, kerstin.rollsjo@vastervik.se

Bibliotekschef

Julia Lindqvist, 0490-25 55 10, julia.lindqvist@vastervik.se

Kulturskolechef

Peter Andersson, 0490-25 56 71, peter.andersson@vastervik.se

Adress

Besöksadress: Mejeriet ungdoms & kulturhus, Vårdträdsplan 3
Postadress: Västerviks kommun, Kulturenheten, 593 80 Västervik

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Västerviks kommun är ett av landets mest framträdande bronsåldersområden och ett av det största hällristningsområdena i norra Europa. Här finns tusentals fornlämningar som utgör spår av bronsåldersmänniskornas liv. Det vi idag ser ovan mark är främst hällristningar och gravar i form av rösen och stensättningar.

Spåren i landskapet

Bronsålderslämningarna hittas i hela kommunen, både i inlandet och i den forna kustmiljön. Det är denna rikedom av lämningar av olika karaktär och storlek som gör området så speciellt och karakteristiskt. Gemensamt är att de oftast är mycket välbevarade och opåverkade av senare tiders exploateringar.
Det forna bronsålderslandskapet manifesteras genom gravmonumenten som ligger som pärlband på höjder och åsar, ofta på platser väl synliga i omgivningen. De mäktiga rösena utgör tydliga maktdemonstrationer och territoriemarkeringar.

Bosättningarna låg ofta nära vattendrag och sjöar eller vid den dåtida strandlinjen som då, 1800 - 500 före Kristus, låg cirka 10-18 meter högre än idag. Endast några få av bronsålderns boplatser är än så länge kända och undersökta. Bronsålderns miljöer är annars lätta att uppfatta i landskapet och är därför fantasieggande och fascinerande.

Hällristningar

Karakteristiskt för den forna kustmiljön är antalet hällristningar, merparten bestående av skålgropar eller skepps figurer som knackats in på hällar i anslutning till den forna strandlinjen. Hällbilder i form av skepp, människofigurer, solsymboler, djur och fotsulor talar direkt till oss genom årtusendena.
Nära hällristningarna finns omfattande bronsåldersmiljöer med gravar, boplatslägen, forna åkrar, röjningsrösen, skärvstenshögar, fornborgar och i vissa fall också potentiella hamnlägen. Utifrån det vi vet i dag är traditionen med hällbilder inte alls lika utbredd i inlandssocknarnas miljöer.

Bronsålderskust

Projekt Bronsålderskust vill sprida kunskap om ett fantastiskt kulturarv till kommuninnevånare och besökare. Bronsålderskust arbetar i dagsläget med området kring Västervik, Gamleby och Lofta. Projektets mål är att tillgängliggöra fornlämningsområdena och informationen om dem, ett arbete som kommer att pågå de närmaste åren. De olika platserna har olika karaktär och kompletterar varandra för att ge en så bred bild av bronsåldern som möjligt.
Beroende på de olika platsernas förutsättningar varierar samarbetsparterna. Västerviks kommun äger och driver Bronsålderskust. Bland annat är Länsstyrelsen i Kalmar län och Västerviks Museum samarbetsparters på alla platser i kommunen.

Välkomna att besöka Bronsålderskust i Västerviks kommun!

 

                                        

 

Vill du veta mer?

Ladda gärna ner broschyren i högerspalten om du vill veta mer eller ge dig ut i landskapet på bronsåldersspaning. I broschyren hittar du information om tillgänglighet, parkeringar med mera.

Sidan senast granskad den 13 januari 2022
Innehållsansvarig: Kerstin Rollsjö

Kontakt kring kulturfrågor

Kulturchef

Maria Rudbo, 0490-25 40 45 maria.rudbo@vastervik.se

Kulturhandläggare

Ann-Sofie Pettersson, 0490-25 55 28, ann-sofie.pettersson@vastervik.se

Kultursamordnare/Verksamhetschef för fritidsgårdarna  

Mårten Öhrling, 0490-25 40 49, marten.ohrling@vastervik.se

Koordinator

Kerstin Rollsjö ,0490-25 55 04, kerstin.rollsjo@vastervik.se

Bibliotekschef

Julia Lindqvist, 0490-25 55 10, julia.lindqvist@vastervik.se

Kulturskolechef

Peter Andersson, 0490-25 56 71, peter.andersson@vastervik.se

Adress

Besöksadress: Mejeriet ungdoms & kulturhus, Vårdträdsplan 3
Postadress: Västerviks kommun, Kulturenheten, 593 80 Västervik

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.