Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Open call för BANK! Street Art Festival 2020!

Kontakt kring kulturfrågor

Kulturchef

Maria Rudbo, 0490-25 40 45 maria.rudbo@vastervik.se

Kulturhandläggare

Ann-Sofie Pettersson, 0490-25 55 28, ann-sofie.pettersson@vastervik.se

Kultursamordnare

Mårten Öhrling, 0490-25 40 49, marten.ohrling@vastervik.se

Koordinator

Kerstin Rollsjö ,0490-25 55 04, kerstin.rollsjo@vastervik.se

Bibliotekschef

Julia Lindqvist, 0490-25 55 10, julia.lindqvist@vastervik.se

Kulturskolechef

Peter Andersson, 0490-25 56 71, peter.andersson@vastervik.se

Adress

Besöksadress: Mejeriet ungdoms & kulturhus, Vårdträdsplan 3
Postadress: Västerviks kommun, Kulturenheten, 593 80 Västervik

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Är du konstnär och vill delta i BANK! Västervik Street Art Festival 2020? Bra, då ska du ansöka till vårt Open call. Årets festival kommer att genomföras på flera platser i den norra delen av Västerviks kommun. Festivalen arrangeras av Västerviks kommun och genomförs den 16-22 augusti med stöd av Tjustbygdens Sparbank i samverkan med fastighetsägare och andra lokala intressenter.

Ansökan

I din ansökan vill vi att du anger om du önskar göra en muralmålning, en skulptur eller någon annan varaktig konstnärlig gestaltning. Förutom väggar kommer vi att ha ett antal kabelskåp tillgängliga. Vi vill att du presenterar din idé i text och bild i din ansökan. Urvalet är selektivt och beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas att delta fattas av festivalens styrgrupp och kan inte överklagas. Alla sökande får besked via mail om de erbjuds att delta i BANK! 2020.

Villkor

Festivalen bekostar resa, boende, mat och material efter behov, och alla deltagande konstnärer får ett arvode. Storleken hänger på hur omfattande och tidskrävande arbetet är, men någonstans mellan 3.500-20.000 kr. Vänligen bifoga en materialbudget med ansökan.
Konstverket ska färdigställas under festivalveckan, senast den 22 augusti.

Datum

Sista ansökningsdag: 1 mars.
Besked om vilka som valts ut: 16 mars.
BANK! 2020: 16-22 augusti.

Kontakt

Skicka din ansökan till albinvwiberg@gmail.com. Frågor rörande ansökan eller projektet tas emot skriftligen via e-post på albinvwiberg@gmail.com, och bör inkomma senast 26 februari för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Sidan senast granskad den 3 februari 2020
Innehållsansvarig: Kerstin Rollsjö

Kontakt kring kulturfrågor

Kulturchef

Maria Rudbo, 0490-25 40 45 maria.rudbo@vastervik.se

Kulturhandläggare

Ann-Sofie Pettersson, 0490-25 55 28, ann-sofie.pettersson@vastervik.se

Kultursamordnare

Mårten Öhrling, 0490-25 40 49, marten.ohrling@vastervik.se

Koordinator

Kerstin Rollsjö ,0490-25 55 04, kerstin.rollsjo@vastervik.se

Bibliotekschef

Julia Lindqvist, 0490-25 55 10, julia.lindqvist@vastervik.se

Kulturskolechef

Peter Andersson, 0490-25 56 71, peter.andersson@vastervik.se

Adress

Besöksadress: Mejeriet ungdoms & kulturhus, Vårdträdsplan 3
Postadress: Västerviks kommun, Kulturenheten, 593 80 Västervik

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun