Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Street art festival

Kontakt kring kulturfrågor

Kulturchef

Maria Rudbo, 0490-25 40 45 maria.rudbo@vastervik.se

Kulturhandläggare

Ann-Sofie Pettersson, 0490-25 55 28, ann-sofie.pettersson@vastervik.se

Kultursamordnare

Mårten Öhrling, 0490-25 40 49, marten.ohrling@vastervik.se

Koordinator

Kerstin Rollsjö ,0490-25 55 04, kerstin.rollsjo@vastervik.se

Bibliotekschef

Julia Lindqvist, 0490-25 55 10, julia.lindqvist@vastervik.se

Kulturskolechef

Peter Andersson, 0490-25 56 71, peter.andersson@vastervik.se

Adress

Besöksadress: Mejeriet ungdoms & kulturhus, Vårdträdsplan 3
Postadress: Västerviks kommun, Kulturenheten, 593 80 Västervik

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakt mobila fritidsgården

Mobila fritidsgården

Fritidsledare

Lisa Bengtson
072-246 84 79                                                                                                      lisa.bengtson@vastervik.se

Theodor Larzon
072-243 11 82
theodor.larzon@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun


 

 

Västerviks kommun planerar en Street Art Festival 26 augusti - 1 september 2019.
Festivalen genomförs med stöd av Tjustbygdens Sparbank och i samverkan med stadens fastighetsägare och andra lokala aktörer.

Just nu undersöks vilka fasader som kan stå till förfogande för att uppföra ett antal muralmålningar i Västerviks centrum. Även en mängd kabelskåp är tillgängliga för utsmyckning.

Open call inbjudan

Open call vänder sig till yrkesutövande konstnärer verksamma i Sverige.
Open call går att söka både som grupp och enskild individ.
Du behöver inte ha någon konst- eller universitetsutbildning för att söka till Open call.

Vill du delta på festivalhelgen?

Helgen 30 augusti - söndagen 1 september är en utökad festivalhelg där du kan medverka!
Samtliga programpunkter/installationer/performance/aktiviteter presenteras i ett gemensamt program.
Föreningar och ideella organisationer kan ansöka om stöd till materialkostnad om maximalt 3 00 kronor per förening.

Information

Under relaterade dokument i högerspalten finns mer information om Open call förutsättningar,intresseanmälan och tidsplan.

Har du frågor kring Open call?

Kontakta projektledare Albin Wiberg,  albinvwiberg@gmail.com

I högerspalten hittar ni även information om deltagande i festivalhelgen.

Har du frågor kring deltagande i festivalhelgen?

Kontakta projektledare Albin Wiberg albinvwiberg@gmail.com
eller kulturenheten Västerviks kommun Ann-Sofie Pettersson ann-sofie@pettersson.vastervik.se

Sidan senast granskad den 13 februari 2019
Innehållsansvarig: Kerstin Rollsjö

Kontakt kring kulturfrågor

Kulturchef

Maria Rudbo, 0490-25 40 45 maria.rudbo@vastervik.se

Kulturhandläggare

Ann-Sofie Pettersson, 0490-25 55 28, ann-sofie.pettersson@vastervik.se

Kultursamordnare

Mårten Öhrling, 0490-25 40 49, marten.ohrling@vastervik.se

Koordinator

Kerstin Rollsjö ,0490-25 55 04, kerstin.rollsjo@vastervik.se

Bibliotekschef

Julia Lindqvist, 0490-25 55 10, julia.lindqvist@vastervik.se

Kulturskolechef

Peter Andersson, 0490-25 56 71, peter.andersson@vastervik.se

Adress

Besöksadress: Mejeriet ungdoms & kulturhus, Vårdträdsplan 3
Postadress: Västerviks kommun, Kulturenheten, 593 80 Västervik

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakt mobila fritidsgården

Mobila fritidsgården

Fritidsledare

Lisa Bengtson
072-246 84 79                                                                                                      lisa.bengtson@vastervik.se

Theodor Larzon
072-243 11 82
theodor.larzon@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun