Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Central barn- och elevhälsa

Kontakta Centralt stödteam

Esplanaden 18 B
59339 Västervik

Elevhälsochef
Gerd Henriksson
Tel 0490-25 46 15
gerd.henriksson@vastervik.se

Administrativ assistent
Charlotta Chronéer
Tel 0490-25 44 76
charlotta.chroneer@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Alla barn och elever har olika behov. Ibland innebär det att ditt barn behöver stöd i någon form.

Central  barn- och elevhälsa är en samlad resurs. Vi finns till som ett stöd för både förskolor och skolornas lokala arbete för elevhälsa.

Den centrala elevhälsans uppgift är att finnas som stöd till förskolechef, rektor, lärare, barn och ungdomar och deras föräldrar. Detta stöd utförs genom att bidra med spetskompetenser och insatser kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling.

På den centrala barn-och elevhälsan jobbar både psykologer, specialpedagoger, logoped och socionom.

Sidan senast granskad den 26 juni 2019
Innehållsansvarig: Gerd Henriksson

Kontakta Centralt stödteam

Esplanaden 18 B
59339 Västervik

Elevhälsochef
Gerd Henriksson
Tel 0490-25 46 15
gerd.henriksson@vastervik.se

Administrativ assistent
Charlotta Chronéer
Tel 0490-25 44 76
charlotta.chroneer@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun