Central barn- och elevhälsa - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Central barn- och elevhälsa

Kontakta Centralt stödteam

Esplanaden 18 B
59339 Västervik

Elevhälsochef
Christel Dorch
Tel 0490-25 46 15
christel.dorch@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Alla barn och elever har olika behov.

Ibland innebär det att ditt barn behöver stöd i någon form.

Central  barn- och elevhälsa är en samlad resurs. Vi finns till som ett stöd för både förskolor och skolornas lokala arbete för elevhälsa.

Den centrala elevhälsans uppgift är att finnas som stöd till förskolechef, rektor, lärare, barn   och ungdomar och deras föräldrar. Detta stöd utförs genom att bidra med spetskompetenser och insatser kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling.

På den centrala barn-och elevhälsan jobbar både psykologer, specialpedagoger, logoped och socionom.

Sidan senast granskad den 11 april 2018
Innehållsansvarig: Christel Dorch

Kontakta Centralt stödteam

Esplanaden 18 B
59339 Västervik

Elevhälsochef
Christel Dorch
Tel 0490-25 46 15
christel.dorch@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)