Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Skolfrånvaro, skolnärvaro

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Tycker du att det är jobbigt att gå till skolan? Märker du att ditt barn vill stanna hemma utan egentlig anledning? Om ett barn inte vill gå till skolan är det viktigt att ta tag i de problem som ligger bakom. Blir frånvaron för stor kan barnet ha svårt att ta till sig den utbildning som hon eller han har rätt till.

Till dig som elev

När du går i skolan har du rätt att få utbildning och stöd att klara målen. Skolan har ett ansvar för att upptäcka och reagera på alla signaler om att du inte mår bra. Att du inte kommer till skolan är en sådan signal!

Det är ofta flera olika orsaker till att du inte vill gå till skolan eller lektionerna. Ibland handlar det om att du inte förstår ett ämne och inte får det stöd du behöver. Att lärare och elever inte bemöter dig på ett bra sätt. Du kan ha svårt med läsning, matematik eller koncentration.

Har du börjat stanna hemma kan det kännas svårt att komma tillbaka till skolan. Du kanske undrar hur dina klasskamrater kommer att reagera. Men det är viktigt att du tar tillvara din rätt till skolgång och kommer tillbaka till skolan. Att klara skolarbetet är viktigt för din framtid. Ta hjälp av en vuxen du litar på, dina föräldrar eller kanske kuratorn eller skolsköterskan på din skola, så kan de hjälpa dig att komma tillbaka till skolan på ett sätt som passar dig.

Till dig som förälder

En bra skolgång bidrar till att stärka elevernas självkänsla och tillit till den egna förmågan. Att eleverna möter en skolmiljö som präglas av förtroendefulla relationer, delaktighet och meningsfullhet skapar trygghet. Det är en god grund för lärande och motverkar att frånvaro uppstår.

Men om ditt barn ändå inte vill gå till skolan:

  • Var observant när ditt barn/ungdom klagar över magont, huvudvärk och inte vill gå till skolan. Var nyfiken, intresserad, vad är det ditt barn vill undvika? 
  • Försök att ha ett nära samarbete med skolan, så att ni tillsammans kan hjälpa ditt barn att vilja komma tillbaka till skolan.
  • Ta kontakt med rektor eller skolans elevhälsa.
  • Ni är viktiga som föräldrar, ge inte upp även om det kan kännas motigt.
Sidan senast granskad den 22 februari 2021
Innehållsansvarig: Gerd Henriksson

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.