Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Avgifter och regler

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Vi använder maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Detta innebär att det finns en högsta avgift som kommunen tar ut för ditt barns plats.

Avgiften debiteras under 12 månader per år. Betalning sker för innevarande månad. Betalningen har inget samband med ditt barns vistelsetid utan är endast ett sätt att fördela avgiften på.

Avgift tas ut under din semester eller annan ledighet. Avgift tas även ut under de fyra dagar per år då ditt barns verksamhet är stängd.

Beräkning av avgiften sker utifrån din familjs ekonomiska bärkraft. Avgiften beräknas i procent på hela hushållets gemensamma bruttoinkomster, det vill säga före skatt. Det finns ett tak för hur mycket du ska betala för platsen.

Avgiften ska betalas senast den sista dagen i varje månad.

Sidan senast granskad den 18 oktober 2019
Innehållsansvarig: Birgitta Aldebert

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun