Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Fritidshem och fritidsklubb

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Fritidshem och fritidsklubb ligger i anslutning till ditt barns skola. Vi garanterar alla elever i åldern 6 år till och med 13 år plats om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Rektor kan också erbjuda en elev plats om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt eller om eleven har behov av det för sin utveckling.

Plats på fritidshem erbjuds ditt barn fram till höstterminen när det fyller 13 år. Plats erbjuds så snart verksamheten får veta att eleven har behov av plats. Alla skolor erbjuder fritidshem fram till och med höstterminen det år eleven fyller 10. Därefter erbjuder vissa skolor öppen fritidsverksamhet, så kallad fritidsklubb medan andra skolor erbjuder fritidshem.

Några av våra skolor erbjuder annan pedagogisk verksamhet, det vill säga barnet får istället för att vara på skolans fritidshem åka till en förskola närmare hemmet för att vistas där. Dessa platser finns på de orter där endast förskola finns. Kontakta ditt barns skola för aktuell information.

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Verksamheten utgår från eleven och elevens behov.

Fritidshemmet kompletterar skolan och erbjuder följande:

  • Fritidshemmet tar emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.
  • Skola och fritidshem bidrar till elevernas allsidiga utveckling och lärande. Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan

Fritidshemmen har öppet från klockan 06.00 till 18.30. Fritidshemmet och fritidsklubben samt övrig pedagogisk verksamhet har två stängningsdagar per termin. Under dessa dagar kan jourverksamhet erbjudas.

Om ditt barn endast har behov av omsorg under loven finns denna möjlighet på våra fritidsklubbar från och med att ditt barn börjar i årskurs 4. Kontakta ditt barns skola för mer information.

Om ditt barn har behov av omsorg på kvällar, nätter och helger erbjuds detta på Ugglan och Mullvaden. Mer information hittar du bland de relaterade länkarna.

På skolornas hemsidor hittar du mer information om just ditt barns fritidshem och fritidsklubb.

 

Sidan senast granskad den 2 februari 2018
Innehållsansvarig: Birgitta Aldebert

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun