Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Ankarsrums skola

Ankarsrums skola
Skolvägen 5
593 70 Ankarsrum

Rektor

Sören Reichenberger
Tfn 0490-25 73 00
e-post: soren.reichenberger@vastervik.se

Skolledarassistent/skolskjutshandläggare

Viola Högberg
Tfn 0490-25 73 01
e-post: viola.hogberg@vastervik.se

Intendent

Thomas Fransson
Tfn 0490-25 44 98
e-post: thomas.fransson@vastervik.se

Områdesexpedition

0490-25 73 01

Fritidshemmet

0490-25 73 18

F-3

0490-25 73 18

4-6

0490-25 73 20

Personalrum F-6

0490-25 73 06

Arbetslag A

0490-25 73 04

Arbetslag B

0490-25 73 03

Elevhälsa

0490-25 45 04

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Skolkurator

Skolkuratorn arbetar med lösningar av frågor runt eleven. Kurator samarbetar med föräldrar och personal. Detta för elevens bästa. Kan vara med och motivera eleven för att nå en positiv utveckling. Kan vara med och motverka kränkande behandling. Är även med i elevhälsoteam. Vid behov också i andra myndigheter.

Resurslärare

På Ankarsrums skola åk 7-9 finns två resurslärare på 90 %. En som har en övergripande inriktning och en som har inriktning mot matte. Resurslärarnas uppdrag är att på ett flexibelt sätt arbeta med elever som har behov av extra stöd. Detta för att nå målen i de olika ämnena. Resurslärarna deltar i elevhälsogruppen. De har också ett nära samarbete med övrig elevhälsopersonal och pedagoger.

Specialpedagog

Som specialpedagog arbetar man för att ta bort vissa faktorer i miljön kring undervisning och lärande. Det handlar om faktorer som kan orsaka hinder i elevens utveckling. Man arbetar genom att ha en helhetssyn på eleven. Detta kan ske genom kartläggningar och testningar. Det kan även ske genom observationer. Övriga pedagoger kan erbjudas handledning och ges stöd. Det sker vid med hjälp av åtgärdsprogram och i kontakt med föräldrar.

I klassrummet

Specialpedagogerna arbetar för att deras insatser i första hand görs i klassen. De föreslår också åtgärder. Vid behov kan de bistå med material.

Hjälpmedel

Specialpedagogerna kan bistå med att ta fram hjälpmedel. De kan också utvärdera dess resultat. Detta gör de med resurslärare och IT-pedagog.

Externa kontakter

Vid behov kan specialpedagogerna bistå med kontakter. T.ex.

  • Centrala stödteamet
  • HAB
  • BUP

Skolsköterska

Till skolsköterskans uppgifter hör att göra hälsosamtal, vaccinationer och att ha öppen mottagning. Skolsköterskan gör även individuella insatser för enskilda elever med behov av särskilt stöd eller uppföljningar. Vid behov förmedlas kontakter till andra vårdinstanser.
Information och undervisning

På förfrågan och i mån av tid ger skolsköterskan information och undervisning till elever, föräldrar och personal, både individuellt och i grupp. Skolsköterskan deltar också i skolans elevhälsoteam och samarbetar med pedagoger, kurator och annan personal.

0490-25 45 04

Skolsköterska: Linda Gabrielsson

Sidan senast granskad den 19 augusti 2019
Innehållsansvarig: Sören Reichenberger

Kontakta Ankarsrums skola

Ankarsrums skola
Skolvägen 5
593 70 Ankarsrum

Rektor

Sören Reichenberger
Tfn 0490-25 73 00
e-post: soren.reichenberger@vastervik.se

Skolledarassistent/skolskjutshandläggare

Viola Högberg
Tfn 0490-25 73 01
e-post: viola.hogberg@vastervik.se

Intendent

Thomas Fransson
Tfn 0490-25 44 98
e-post: thomas.fransson@vastervik.se

Områdesexpedition

0490-25 73 01

Fritidshemmet

0490-25 73 18

F-3

0490-25 73 18

4-6

0490-25 73 20

Personalrum F-6

0490-25 73 06

Arbetslag A

0490-25 73 04

Arbetslag B

0490-25 73 03

Elevhälsa

0490-25 45 04

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun