Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Fritidshem och fritidsklubb

Kontakta Breviksskolan

Tf rektor

Ulf Ebegård
0490-25 42 08
ulf.ebegard@vastervik.se

Skolan

Breviksskolan
Örngatan 33
593 42 Västervik
0490-25 44 71
breviksskolan@vastervik.se

Skolassistent

Marita Johansson
0490-25 44 71
marita.johansson@vastervik.se

Specialpedagog

Pernilla Olofsdotter Bodin
0490-25 44 75
pernilla.olofsdotter-bodin@vastervik.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs på telefon 0490-25 44 71, 07.30-08.30

Elevhälsa

0490-25 42 18

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Två personer bildar ett hjärta

Breviksskolans eftermiddagsverksamhet består av tre åldershomogena fritidshem och en kombinerad fritidshem /fritidsklubb.

Vår verksamhet styrs av kommunala och statliga mål. Västerviks kommuns vision för barn och ungdomar är Kompetens för livet. Lust att lära, Rätt att lyckas och det genomsyrar arbetet. Våra statliga styrdokument är lgr 11 kapitel 1,2 och 4 samt skollagen.

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullföljas i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap (14 kap 2§ skollagen).

Fritidshem Norrskenet

Telefon: 0490-25 44 73

Fritidshem Vintergatan

Telefon: 0490-25 44 70

Fritidshem Regnbågen

Telefon: 0490-25 44 78

Fritidsklubben Örnen

Telefon: 0490 - 25 44 77      

e-post:

norrskenet.brevik@vastervik.se

vintergatan.brevik@vastervik.se

regnbagen.brevik@vastervik.se

fritidsklubben.brevik@vastervik.se

Sidan senast granskad den 5 augusti 2019
Innehållsansvarig: Hanna Rovira

Kontakta Breviksskolan

Tf rektor

Ulf Ebegård
0490-25 42 08
ulf.ebegard@vastervik.se

Skolan

Breviksskolan
Örngatan 33
593 42 Västervik
0490-25 44 71
breviksskolan@vastervik.se

Skolassistent

Marita Johansson
0490-25 44 71
marita.johansson@vastervik.se

Specialpedagog

Pernilla Olofsdotter Bodin
0490-25 44 75
pernilla.olofsdotter-bodin@vastervik.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs på telefon 0490-25 44 71, 07.30-08.30

Elevhälsa

0490-25 42 18

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun