Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Gunnebo skola

Rektor

Malin Ahlsén
Telefon: 0490-25 44 44
e-post: malin.ahlsen@vastervik.se

Intendent

Thomas Fransson
0490-25 44 98
e-post: thomas.fransson@vastervik.se

Skolledarassistent

Jessica Ström
0490-25 44 90
e-post: jessica.strom@vastervik.se

Gunnebo skola

Veterangatan 1
593 75 Gunnebo
Tfn: 0490-25 44 99, 073-074 91 75

Sjukanmälan

Tid: 07.30 – 07.55 (OBS TIDEN!)
Tfn: 0490-25 44 99
Fritidshemmet
Tfn: 0490-25 44 83

Elevhälsa

Tfn:0490-25 44 98

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Gunnebo skola

Elevhälsoteamet består av:

  • Rektor Kristina Jonsson, 
  • Skolpsykolog Anna Wikström,
  • Skolsköterska Emilia Göransson, 
  • Kurator Britt-Marie Karlsson, 
  • Specialpedagog Sara Kronståhl, 

Elevhälsoteamet träffas 1,5 timme var tredje vecka. 

0490-25 44 98

Skolsköterska

Vår skolsköterska heter Emilia Göransson och finns hos oss på måndagar.

Hon kan nås på telefonnummer 0490-25 45 04

Skolkurator

Skolkuratorn arbetar med lösningar av frågor runt eleven. Kurator samarbetar med föräldrar och personal. Detta för elevens bästa. Kan vara med och motivera eleven för att nå en positiv utveckling. Kan vara med och motverka kränkande behandling. Är även med i elevhälsoteam. Vid behov också i andra myndigheter. Skolkuratorn finns på Gunnebo skola var tredje tisdag.

Skolkurator

Britt-Mari Karlsson

0490-25 73 14

Specialpedagog Gunnebo skola

Sara Kronståhl

0490-25 44 81

 

Sidan senast granskad den 30 oktober 2013
Innehållsansvarig: Mikael Appelqvist

Kontakta Gunnebo skola

Rektor

Malin Ahlsén
Telefon: 0490-25 44 44
e-post: malin.ahlsen@vastervik.se

Intendent

Thomas Fransson
0490-25 44 98
e-post: thomas.fransson@vastervik.se

Skolledarassistent

Jessica Ström
0490-25 44 90
e-post: jessica.strom@vastervik.se

Gunnebo skola

Veterangatan 1
593 75 Gunnebo
Tfn: 0490-25 44 99, 073-074 91 75

Sjukanmälan

Tid: 07.30 – 07.55 (OBS TIDEN!)
Tfn: 0490-25 44 99
Fritidshemmet
Tfn: 0490-25 44 83

Elevhälsa

Tfn:0490-25 44 98

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Gunnebo skola