Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Marieborgsskolan

Rektor

Ann-Catrine Leicht
0490-25 44 24
E-post ann-catrine.leicht@vastervik.se

Skolan

Stora Trädgårdsgatan 5
593 35 Västervik
0490 – 25 44 27
e-post:marieborgsskolan@vastervik.se

Skolledarassistent

Kathrin Artursson
0490-25 44 27
e-post: kathrin.artursson@vastervik.se

Skolsköterska

Maud Svensson
Tfn: 0490-25 73 08
e-post:maud.svensson@vastervik.se

Specialpedagog

Pia Svensson
Tfn: 0490-25 44 22
E-post: pia.svensson@vastervik.se

Fritidshem

Briggens fritidshem

0490-25 44 21

Fregattens fritidshem

0490-25 44 38

Fritidsklubben

0490-25 44 49

e-post:fritidsklubben.marieborg@vastervik.se

Klasser

Fk A och Fk B

0490-25 44 49

1A och 1B

0490-25 44 26

2A och 2B

0490-25 44 33

3A och 3B

0490-25 44 23

4A och 4B

0490-25 44 35

5A och 5B

0490-25 44 34

6A och 6B

0490-25 44 29

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

För alla elever på Marieborgsskolan bedrivs elevhälsoarbete. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas (Skollagen 2 kap. 25§)

Elevhälsoteamet

På Marieborgsskolan finns ett elevhälsoteam bestående av rektor, specialpedagog, skolpsykolog, skolsköterska och kurator. Elevhälsoteamet träffas en gång per vecka för att genom samverkan med pedagoger och vårdnadshavare stödja varje elevs utveckling. I elevhälsoteamets stödjande arbete kan även logoped, skolläkare, tal- och språklärare och extern rådgivning finnas genom exempelvis sjukvården. Elevhälsoteamets uppgift är att undanröja hinder för lärande samt verka hälsofrämjande.

2018/2019 består EHT av:

Rektor Ann-Catrine Leicht
Specialpedagog Pia Svensson 
Skolpsykolog Anna Wikström 
Skolsköterska Maud Svensson
Kurator Marie Green

Värdegrundsarbete - TORA

All personal

På skolan finns en likabehandlingsplan med plan mot kränkande behandling. Planen beskriver hur skolan arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande. TORA-arbetet är en del av planen.

Skolans värdegrund kan sammanfattas i följande punkter:
T – trygghet det innebär att alla ska få känna trygghet
O – omtanke det innebär att vi ska visa varandra omtanke i våra handlingar och bemötande
R – respekt det innebär att vi ska respektera varandra i olika situationer
A – ansvar det innebära att vi ska hjälpas åt att ta ansvar för oss själva, varandra, våra saker och vår omgivning och miljö

För att ge stöd i värdegrundsarbetet tränar barnen på att hitta gemensamma lösningar i olika situationer genom den isländska samtalsmodellen.

På skolan finns också en särskild grupp - TORA-gruppen – som arbetar med att följa upp olika frågor som är relaterade till värdegrundsarbetet.

På skolan finns också KOMPIS PÅ GÅRDEN/kamratstödjare. Elever från årskurs 6 har särskilt uppdrag att ta hand om yngre elever och skapa goda relationer.

Sidan senast granskad den 3 juli 2018
Innehållsansvarig: Ann-Catrine Leicht

Kontakta Marieborgsskolan

Rektor

Ann-Catrine Leicht
0490-25 44 24
E-post ann-catrine.leicht@vastervik.se

Skolan

Stora Trädgårdsgatan 5
593 35 Västervik
0490 – 25 44 27
e-post:marieborgsskolan@vastervik.se

Skolledarassistent

Kathrin Artursson
0490-25 44 27
e-post: kathrin.artursson@vastervik.se

Skolsköterska

Maud Svensson
Tfn: 0490-25 73 08
e-post:maud.svensson@vastervik.se

Specialpedagog

Pia Svensson
Tfn: 0490-25 44 22
E-post: pia.svensson@vastervik.se

Fritidshem

Briggens fritidshem

0490-25 44 21

Fregattens fritidshem

0490-25 44 38

Fritidsklubben

0490-25 44 49

e-post:fritidsklubben.marieborg@vastervik.se

Klasser

Fk A och Fk B

0490-25 44 49

1A och 1B

0490-25 44 26

2A och 2B

0490-25 44 33

3A och 3B

0490-25 44 23

4A och 4B

0490-25 44 35

5A och 5B

0490-25 44 34

6A och 6B

0490-25 44 29

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun