Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Näktergalens skola

Näktergalens skola
Vedbergskroken 1
593 38 Västervik
Tel 0490-25 46 02

Tf rektor Ulf Ebegård
Tel 0490-25 45 97
e-post: ulf.ebegard@vastervik.se

Skolledarassistent Susanne Andersson
Tel 0490-25 40 83
susanne.andersson@vastervik.se

sjukanmälan via SMS:      070-515 66 16

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Näktergalens skola har ett Elevhälsoteam.

Gruppen består av:

  • Boel Runesson, rektor
  • Anna Karin Johnsson, skolsköterska.
  • Julia Torstensson, skolpsykolog.
  • Kristin Ludvigsson, skolkurator
  • Anna Pettersson, logoped
  • Susanne Green, elevassistent
  • Helene Nilsson, lärare
  • Annelie Möller, stödpedagog
  • Kerstin Ankervik, lärare

Elevhälsoarbetet går ut på att man jobbar främjande och förebyggande.

Varje barn som är i behov av särskilt stöd följs upp på vår skola. När läraren ser behov av särskilt stöd skrivs en anmälan till gruppen. Anmälan tas då upp på gruppens möte för att diskuteras. Där tas ett första beslut om lämpligt stöd. Besked om beslutet går sedan tillbaka till läraren. Beslutet verkställs av den person som fått uppdraget.

Gruppen möts två gånger per månad under 1,5 timme. Gruppen går där igenom aktuella ärenden. Gruppen följer också upp tidigare beslut om särskilt stöd.

Vid behov kan gruppen utökas med talpedagog och skolläkare.

Sidan senast granskad den 8 juni 2018
Innehållsansvarig: Ulf Ebegård

Kontakta Näktergalens skola

Näktergalens skola
Vedbergskroken 1
593 38 Västervik
Tel 0490-25 46 02

Tf rektor Ulf Ebegård
Tel 0490-25 45 97
e-post: ulf.ebegard@vastervik.se

Skolledarassistent Susanne Andersson
Tel 0490-25 40 83
susanne.andersson@vastervik.se

sjukanmälan via SMS:      070-515 66 16

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun