Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontaktuppgifter Skogshagaskolan

Postadress

Skogshagaskolan
Norra vägen 7
593 41 Västervik

Rektor

Andreas Wiklund
0490-25 43 96
andreas.wiklund@vastervik.se

Skolassistent

Annika Risell
0490-25 43 95
annika.risell@vastervik.se

Intendent

Linnea Östberg
0490-25 43 91
linnea.ostberg@vastervik.se

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Specialpedagog med samordningsansvar

Gerd Henriksson   
0490-25 43 36
gerd.henriksson@vastervik.se

Psykolog

Anette Jonasson
0490- 25 46 22
anette.jonasson@vastervik.se

Kurator

Marie Green
0490- 25 44 62
marie.green@vasterik.se

Skolhälsovård

Skolsköterska

Maud Ekeflod
0490- 25 43 98
maud.ekeflod@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Enligt skollag ska alla elever ha tillgång till elevhälsa. Arbetet för elevers hälsa utförs varje dag. Detta utförs med stöd av skolans personal och elevhälsoteam. Kontaktuppgifter till elevhälsa finns under Kontakta oss.

Elevhälsan arbetar för att främja hälsa. Den jobbar också för att skapa goda förutsättningar för lärande hos alla elever. Vi har ett ansvar för elever med rätt till stöd. Det ansvaret delar familjer och skolans personal. Elevhälsan arbetar dels på ett främjande, förebyggande sätt och dels på ett åtgärdande sätt. Det kan innebära stöd och råd till elever, föräldrar och personal. Det kan också innebära undervisning av elever.

Elevhälsan kan göra kartläggningar och utredningar kring olika områden. Det kan handla om ex. medicinska, psykologiska eller pedagogiska svårigheter som kan drabba eleverna.

Skolan har ett elevhälsoteam som träffas varje vecka. I teamet ingår:

 • Rektor
 • Specialpedagog
 • Skolsköterska
 • Logoped
 • Kurator
 • Psykolog

Vid behov finns även en lärare med.

Inom elevhälsoorganisationen finns också tillgång skolläkare.

Vi har också tillgång till förvaltningens centrala elevhälsa. Där finns det:

 • Hörselpedagog
 • Skoldatatek
 • IT-pedagog
 • Föräldrastöd

Föräldrar ska i första hand vända sig till sitt barns klasslärare. Det går också bra att ta kontakt med specialpedagogen i teamet. För oss som arbetar på skolan är samarbete med elevernas föräldrar av största vikt. Det är viktigt för varje elevs möjlighet till god utveckling.

På föräldrars uppdrag samarbetar vi gärna med andra instanser. Inom sjukvård och socialtjänst finns följande:

 • Barnkliniken.
 • Barn- och ungdomshälsan
 • Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen.
 • Barn- och ungdomshabiliteringen.
 • Familjeenheten.
 • Handikappomsorgen.
 • Integrationsenheten.
Sidan senast granskad den 20 juni 2018
Innehållsansvarig: Andreas Wiklund

Kontaktuppgifter Skogshagaskolan

Postadress

Skogshagaskolan
Norra vägen 7
593 41 Västervik

Rektor

Andreas Wiklund
0490-25 43 96
andreas.wiklund@vastervik.se

Skolassistent

Annika Risell
0490-25 43 95
annika.risell@vastervik.se

Intendent

Linnea Östberg
0490-25 43 91
linnea.ostberg@vastervik.se

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Specialpedagog med samordningsansvar

Gerd Henriksson   
0490-25 43 36
gerd.henriksson@vastervik.se

Psykolog

Anette Jonasson
0490- 25 46 22
anette.jonasson@vastervik.se

Kurator

Marie Green
0490- 25 44 62
marie.green@vasterik.se

Skolhälsovård

Skolsköterska

Maud Ekeflod
0490- 25 43 98
maud.ekeflod@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun