Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Synpunkter, klagomål

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Som ett led i att förbättra våra verksamheter är det viktigt att få ta del av klagomål och synpunkter. Enligt 4 kap 8 § i skollagen (2010:800) ska varje kommun ha rutiner för det.

Vi vill ständigt utveckla våra verksamheter och synpunkter och tankar är därför viktiga för oss.
Klagomål och synpunkter kan lämnas muntligt eller skriftligt. Prata i första hand med pedagogerna du möter dagligen i verksamheten. Du kan också prata med förskolechefen eller rektorn på förskolan eller skolan. Du kan också höra av dig till tjänsteman på barn- och utbildningskontoret. Hjälper inte det kan anmälan ske till Västerviks kommun via länk för klagomål.
Inom två veckor ger vi besked och förslag till åtgärd till den som lämnat synpunkt. Synpunkter och klagomål som registreras blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att, efter sekretessprövning, skyndsamt lämna ut den.

Sidan senast granskad den 28 april 2016
Innehållsansvarig: Ewa Myhrén

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun