Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Digitala politikerhandlingar för barn- och utbilningsnämnden på kommunens webbplats

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2018-05-09

person med ipad digitala handlingar

Barn- och utbildningsnämnden kommer från och med arbetsutskottets sammanträde 15 maj att övergå till helt digitala möteshandlingar för både nämnd och arbetsutskott. Handlingarna kommer att publiceras på kommunens webbsida under avdelningen kommun och politik och det innebär att alla kan läsa handlingarna samtidigt.

- Vi kommer inte att skicka ut handlingarna med e-post utan lägger dem direkt på kommunens webbplats, säger nämndsekreterare Birgitta Aldebert, som fortsätter:
- Att publicera handlingarna på webben ökar bland annat öppenheten för medborgarna.

Det pågår ett digitaliseringsarbete inom kommunen, samtliga övriga nämnder (kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden och Kommunfullmäktige) har redan gått över till helt digitala handlingar och nu ansluter alltså den sista stora nämnden i primärkommunen.

De förtroendevalda politikerna har fått läsplattor för att enkelt kunna läsa och ta med sig sina digitala handlingar på möten. Nu är även plattor distribuerade till de sista politikerna i barn- och utbildningsnämnden - som inte redan har fått plattor från några politiska uppdrag. Nämndens politiker får plattor utdelade i samband med detta sammanträde i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)