Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Komvux

Komvux
593 80 Västervik

Besöksadress: Tjustskolan, Karstorpsvägen 17

0490-25 42 32

komvux@vastervik.se

Expeditionens öppettider:

Mån-tors 8-11.30, 12.30-16.30

Fredag 8-11.30, 12.30-16.00

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Inom Komvux hittar du:

 • Kurser på grundläggande nivå
 • Kurser på gymnasial nivå
 • Yrkesutbildning inom vård och omsorg

Ansökan

Nu kan du söka till sommarens och höstens kurser.
Ansök här: Webbansökan

Individuell studieplan

Alla som läser inom Komvux ska ha en individuell studieplan. Kontakta någon av Komvux studie- och yrkesvägledare innan du gör en ansökan. De hjälper dig att göra en studieplan.

Kombinera kurser

Du kan kombinera grundläggande- och gymnasiekurser.
Du väljer (och kan kombinera ) om du vill läsa dag-, halvdistans-, distans- eller helgkurser.
Tänk på att om du vill läsa med fullt studiestöd måste du läsa kurser så att de motsvarar heltidsstudier!

Om e-tjänsten Dexter

Västerviks kommuns grundskolor lämnar Dexter

Från läsårsstart 2018/2019 var det inte längre möjligt att ta del av elevers skolgång via Dexter. Kommunen har gått över till ett nytt, modernare system då det gäller administrering av elever i grundskolan. För att komma åt den nya tjänsten väljer ni fliken ovan som heter E-tjänster och blanketter. Välj sedan IST Grundskola och klicka på "Till tjänsten". För att sedan gå vidare behöver man ha ett BankID. I denna tjänst finns möjlighet att:

•    Registrera frånvaro
•    Se information om:
         -  Läsårskalender
         -  Schema (för de skolor som använder schema med närvaro/frånvaro)
         -  Betyg
•    Ändra kontaktuppgifter (e-post, telefon, ej adress)

Sidan senast granskad den 7 februari 2019
Innehållsansvarig: Anna Stjärnerfalk

Vanliga frågor

 • Jag vill ha hjälp i studie och yrkesvalsfrågor, vem ska jag prata med?

  Om du tar kontakt med någon av våra studie- och yrkesvägledarna så hjälper de dig med dina frågor.

 • Vad ska jag göra om jag förlorar eller tappar bort något?

  Anmäl det till expeditionen så fort som möjligt. Alla föremål som hittas, tas om hand hos expeditionen fram till terminens slut.

 • Var kan man köpa böckerna?

  Elever kan köpa sina böcker hos  Erik Hultgrens bokhandel eller i en internetbokhandel. Försäljning av begagnade böcker sker via en pärm som finns vid expeditionen eller via vår facebooksida.

  facebook.com/komvuxvastervik

 • Finns det något bibliotek på Komvux?

  Det finns inget bibliotek på Komvux men biblioteket i gymnasieskolan är öppet även för alla som läser på Komvux. Biblioteket är öppet måndagar klockan 08.00 - 15.00 och tisdag- fredag klockan 08.00 - 16.00. Mediabeståndet omfattar ett stort antal böcker, tillgång till databaser, tidskrifter samt dagliga tidningar.

 • Vad ska jag göra om jag blir sjuk?

  Anmäl alltid detta till skolan före kl 10.00 på telefon 0490- 25 42 32 eller komvux@vastervik.se. Uppge alltid ditt namn och personnummer. Anmäl även sjukdom till Försäkringskassan på telefon 0771-524 524.

  Vid sjukperiod längre tid än en vecka ska du lämna ett läkarintyg. Blir du sjuk under dagen och måste gå hem anmäler du detta på expeditionen. Om du måste vara hemma längre än 5 skoldagar måste du lämna ett läkarintyg.

 • Vad gör jag om jag behöver vara hemma och vårda mitt barn?

  Anmäl alltid detta till skolan före kl 10.00 till expeditionen 0490-25 42 32 eller komvux@vastervik.se. Uppge alltid ditt namn och personnummer och frånvaroorsak.

  Du som har studiestöd från CSN måste anmäla till CSN att du är hemma för vård av barn, från och med första sjukdagen. Detta för att kunna uppbära studiestöd när du är hemma.

 • Jag behöver vara ledig, hur gör jag?

  Endast ledighet av allvarliga familjeskäl beviljas. Ledighet för resor med mera beviljas inte. Skulle du vara tvungen att vara ledig, måste du lämna en ledighetsansökan till expeditionen i god tid. Detta gäller både enstaka lektioner och hela dagar. Ledighet längre än tre dagar måste beviljas av rektor, annars är det din lärare som beviljar din ledighet. Läkarbesök och tandläkarbesök bör göras på icke lektionstid.

 • Vad gör jag om jag vill byta eller lägga till en kurs?

  Ta kontakt med någon av våra studie- och yrkesvägledare så kan de hjälpa dig med dina frågor.

 • Jag vill få information om studieekonomi, vem ska jag kontakta?

  Ta kontakt med någon av våra studie- och yrkesvägledare så kan de hjälpa dig med dina frågor.

 • Jag vill diskutera förändringar i mina studier, vem ska jag kontakta?

  Ta kontakt med någon av våra studie- och yrkesvägledare så kan de hjälpa dig med dina frågor.

 • När startar kurserna?

  Alla kurser följer inte traditionella terminstider. Vi har flera kursstarter under
  terminerna. Du kan läsa mer om både kursstart och ansökningstid i kurskatalogen eller på vår sida för webbansökan.

 • När får jag mitt schema?

  Du får ditt schema på uppstartsdagen om du ska läsa på dagtid. Tider för träffar i distanskurser finns i informationshäftet.

 • Hur vet man vilka böcker man ska köpa?

  I informationshäftet som skickas ut ihop med antagningsbeskedet finns det en lista över litteratur. Den listan gäller för alla kurser på gymnasienivå. Informationshäftet finns även här på vår hemsida.

  För den grundläggande vuxenutbildningen är det ett lånesystem som gäller för läroböcker. Ett undantag är dock övningsböcker, som kan köpas hos Erik Hultgrens bokhandel eller i en internetbokhandel.

Kontakta Komvux

Komvux
593 80 Västervik

Besöksadress: Tjustskolan, Karstorpsvägen 17

0490-25 42 32

komvux@vastervik.se

Expeditionens öppettider:

Mån-tors 8-11.30, 12.30-16.30

Fredag 8-11.30, 12.30-16.00

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun