Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Komvux

Komvux
593 80 Västervik

Besöksadress: Tjustskolan, Karstorpsvägen 17

0490-25 42 32

komvux@vastervik.se

Expeditionens öppettider:

Mån-tors 8-11.30, 12.30-16.30

Fredag 8-11.30, 12.30-16.00

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Nya regler för slutbetyg

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas fram till och med den 1 juli 2020. Tidigare regler innebar att möjligheten att utfärda slutbetyg från sådan utbildning upphör den 1 januari 2017.
Läs mer här: Slutbetyg från komvux (länk till regeringen)

Från och med 1 juli 2012 är det nya kursplaner och ett nytt betygsystem.

Betyg

Betygsskalan är A-F, där A är det högsta betyget. För att uppnå godkänd nivå måste du få minst betyget E.

Studier på grundläggande nivå

Du kan få ett slutbetyg från grundläggande nivå. Kurserna svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik och samhällskunskap måste ingå för att du ska få ett slutbetyg.

Studier på gymnasienivå

För fullständig gymnasiekompetens kan högskoleförberedande examen eller yrkesexamen utfärdas.

En gymnasieexamen inom Komvux ska innehålla 2400 poäng varav minst 2250 poäng ska ha lägst betyget E.

För att få ut din examen måste du minst ha betyget E i ditt gymnasiearbete. Du behöver även ha lägst betyget E i den svenska, engelska och matematik som ingår i din examen.

Sidan senast granskad den 7 februari 2019
Innehållsansvarig: Anna Stjärnerfalk

Kontakta Komvux

Komvux
593 80 Västervik

Besöksadress: Tjustskolan, Karstorpsvägen 17

0490-25 42 32

komvux@vastervik.se

Expeditionens öppettider:

Mån-tors 8-11.30, 12.30-16.30

Fredag 8-11.30, 12.30-16.00

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun