Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Komvux som särskild utbildning

Kontakta Komvux

Kontaktuppgifterna:

Postadress:

Komvux
593 80 Västervik

Besöksadress:

Östersjövägen 6

Telefon:

0490-25 42 32 

Mejl:

komvux@vastervik.se

Expeditionens öppettider

  • Måndag-torsdag 8.00-11.30 och 12.30-16.30.
  • Fredag 8.00-11.30 och 12.30-16.00.

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Förändringar gällande komvux som särskild utbildning (särvux)

Särskild utbildning för vuxna (särvux) har upphört som egen skolform och i stället blivit en del av skolformen kommunal vuxenutbildning (komvux). Särvux heter därför komvux som särskild utbildning sedan den 1 juli 2020.

I samband med att särvux blir en del av komvux finns nu utökade möjligheter till utbildning i en annan kommun än hemkommunen inom komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Det finns även en rätt till komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå i annan kommun.

Prövning kommer att införas inom komvux som särskild utbildning från och med den 1 juli 2021.

Särskild utbildning för vuxna är en skolform för dig som är över 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

För vem?

Till Komvux som särskild utbildning kan du söka om du vill:

  • få mer kunskap för att klara dig bättre i samhällslivet
  • lära dig mer för att klara dig bättre i arbetslivet
  • utvecklas som person

Om det är första gången du söker till Särvux blir du kallad till ett möte tillsammans med studie- och yrkesvägledare och lärare. Där samtalar vi om din ansökan och dina förutsättningar att klara studierna. Då görs även en individuell studieplan, utifrån dina behov, mål och tidigare kunskaper.

Undervisningen

Undervisningen sker i små grupper och i lugn takt. När du är klar i en kurs får du betyg eller intyg. Utbildningen är kostnadsfri.

Komvux som särskild utbildning erbjuder kurser på tre olika nivåer som motsvarar:

  • grundläggande Särvux motsvarande träningsskolan
  • grundläggande Särvux motsvarande grundsärskolan
  • gymnasial Särvux motsvarande gymnasiesärskolan
Sidan senast granskad den 19 maj 2022
Innehållsansvarig: Rickard Svensson

Kontakta Komvux

Kontaktuppgifterna:

Postadress:

Komvux
593 80 Västervik

Besöksadress:

Östersjövägen 6

Telefon:

0490-25 42 32 

Mejl:

komvux@vastervik.se

Expeditionens öppettider

  • Måndag-torsdag 8.00-11.30 och 12.30-16.30.
  • Fredag 8.00-11.30 och 12.30-16.00.

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun