Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Inspira Pedagogiskt Centrum

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Ett bildningspalats för möten mellan pedagoger och lärare inom förskolan och skolan.

Vårt uppdrag är att skapa möjligheter för kollegialt lärande och att inspirera pedagoger, lärare och rektorer samt skapa möjlighet att vidga och fördjupa förståelsen för våra uppdrag. Vi arbetar för att lyfta fram vikten av estetiska lärprocesser med fokus på hållbarhet ur flera olika perspektiv, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Både fristående och kommunala förskolor är välkomna.

Vi erbjuder teoretiska, praktiska och estetiska utbildningar och workshops med förskolans läroplan och den Pedagogiska plattformen som grund. Här knyter vi samman de digitala och de analoga verktygen på ett utvecklande sätt för att skapa en bredare kunskapsbas att stå på. Här får du tid att göra, pröva och skapa egna praktiska erfarenheter att använda ihop med dina och andras teorier.

Ljusbord experiment

Här finns ett stort utbud av kreativt material genom återbruksmaterial från många olika företag i kommunen som kan återanvändas. Vi ser på återbruksmaterial som ett fantastiskt demokratiskt material som främjar och gynnar barnens kreativitet och fantasi. Ingen behöver ha förkunskaper om vad det kan bli. Det är gynnsamt med många olika lösningar. Dessutom är det ett sätt att sätta miljöfrågor och hållbar utveckling i fokus.

I våra utbildningar lägger vi stor vikt vid att du ska få möjlighet att 

  • utveckla ett hållbart förhållningssätt till miljö och lärande.
  • se natur- och återvinningsmaterial som en resurs för barns utforskande och lärande

Vad är du intresserad av?

Inspira arrangerar nätverk, utbildningar och workshop. Programmet kommer att fyllas på under hösten.

Håll utkik på vår Instagram: @inspira_pedagogiskt_centrum 

Pedagogiska caféer                         

Vill du träffa andra för att samtala och utvecklas kring pedagogiska frågor? Då är du välkommen att vara med på våra pedagogiska caféer under hösten. Då skapas tillfällen för dialog och för att dela utmaningar kring varierande fokusområden som dock alltid är kopplade till vårt gemensamma projekt i kommunen. - Ett hållbart nu för en hoppfull framtid -

Innehåll:

  • Praktiska exempel från olika förskolors verksamheter, kommunala och fristående
  • Reflektion och nätverkande

Du anmäler dig till inspira@vastervik.se, uppge namn och förskola.                       

Tid: 17.00-19.30                                                                                                   
Datum: 22 september, 6 oktober och 27 oktober

Konst med padda

Workshops

Tillfällen för fördjupning och förbreddning av blandade verktyg. Under hösten t ex lera och ökad kunskap kring digitala verktyg. Här hjälper vi varandra att bli lite bättre.

Innehåll:

  • Praktiskt arbete med utvalt material
  • Reflektion och nätverkande kring materialet och görandet                             

Du anmäler dig till inspira@vastervik.se, uppge namn och förskola.     

Tid: 17.00-19.30                                                                                                  
Datum: 29 september och 20 oktober  (se separat inbjudan)

Sidan senast granskad den 18 augusti 2022
Innehållsansvarig: Birgitta Aldebert

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.