Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Taxor

Här hittar du taxor och avgifter som rör elnätet. Taxor finns även som pdf-filer i länklistan till höger. 

Nätavgifter för lågspänning 2020

 

Huvudtariff Nät 

Mätar-säkring, ampere Lgh 3x16, 1x25* 16 20 25 35 50 63
Fast avgift/år 1525 3250 4250 5500 8000 11500 15500

* Gäller för lägenhet ansluten till gemensam servis för två eller flera bostadslägenheter och ett abonnemang för lägenhetens gemensamma behov. 

Rörlig avgift 20 öre/kWh. 

Energiskatt 44,13 öre/kWh

Tidstariff Nät  

Mätarsäkring i ampere 

80 100 125 160 200
Fast avgift/år 19875 24875 31125 39875 49625

Rörligt pris

26 öre/kWh Högpristid (HT) = måndag-fredag kl 06-22 under november-mars.

9 öre/kWh  Lågpristid (LT) = övrig tid.

Energiskatt 44,13 öre/kWh

Priserna är inklusive moms. 

 

Nätavgifter för effektkunder 2020 

 

 Tariff Hsp* Lsp*  Enhet 
 Fast avgift  32000 12000   kr/år
 Abonnemangsavgift 80 82   kr/kW, år 
 Högeffektsavgift 130 140   kr/kW, år
 Överuttag, reaktiv effekt  220 220   kr/kVAr, år 

 Rörlig avgift, nov-mars, 

 a) mån -fre kl. 06-22

 b) övrig tid

 Energiskatt 35,30 öre/kWh
 

a) 12,00

b) 5,00 

 

a) 13,00

b) 6,00 

 öre/kwh

*)Hsp = Högspänning

*)Lsp = Lågspänning

Priserna är exklusive moms. 

 

Övriga avgifter nät

Avgift i samband med ändring av mätarsäkring             500 kr/tillfälle
(Ev. materialkostnad tillkommer) 

Statliga avgifter för närvarande

Elberedskapsavgift                         49 kr/år

Elsäkerhetsavgift                        12,75 kr/år

Nätövervakningsavgift                  5,44 kr/år          

Samtliga priser är inklusive moms (25%).

För ytterligare information, vänligen kontakta kundservice. 

Så mycket kostar anslutningen 

Det finns grundavgift för alla anslutningar inom 200 meter från anslutningspunkten. För anslutningar längre bort än 200 meter tillkommer en meteravgift som varierar baserat på olika avståndsintervall från anslutningspunkten. 

 

Avgifterna gäller 16-25A från och med 2020-01-01.

 
Avstånd till närmaste anslutningspunkt (fågelvägen)  Avgift (belopp exkl. moms) 
 0-200 meter  29 000 kr
 200-600 meter   29 000 kr + 248 kr/meter
 600-1200 meter  128 200 + 542 kr/meter
 1200-1800 meter  453 400 + 329 kr/meter

 

Vid nyanslutningar eller ändring av befintliga anslutningar erläggs engångsavgift för varje leveranspunkt och bestäms av servissäkringens storlek d.v.s. den säkring som begränsar anläggningens totala effektbehov. 

Grundprislista Anslutningens avstånd
  1-199 meter 200-599 meter
Servissäkring Serviskabel Grundavgift**
exkl. moms
Grundavgift**
inkl. moms
Grundavgift**
exkl. moms
Grundavgift**
inkl. moms
35-63 A Al 50 pris enl. offert pris enl. offert pris enl. offert pris enl. offert
80-125 A Al 95 pris enl. offert pris enl. offert pris enl. offert pris enl. offert
160 A Al 240 pris enl. offert pris enl. offert pris enl. offert pris enl. offert
200 A Al 240 pris enl. offert pris enl. offert pris enl. offert pris enl. offert

 

Kompletterande anslutningsavgift vid utökning av befintlig anslutning

Vid utökning av serviskapaciteten offereras en kompletterande anslutningsavgift. Denna avgift beräknas enligt Västerviks Krafts Elnäts kalkylerade kostnader för att förstärka eller byta servisen och övriga kostnader för att utöka överföringskapaciteten.

Nätnyttoersättning

Västervik Miljö & Energi betalar nätnyttoersättning för inmatad el på nätet, oavsett om du har tecknat avtal med elhandelsbolag eller inte.

Nätnyttoersättning mikroproduktion: Högpristid 8,3 öre/kWh, lågpristid 1,1 öre/kWh.

Nätnyttoersättning inmatningskund: Högpristid 8,3 öre/kWh, lågpristid 1,1 öre/kWh. 

Högpristid=måndag-fredag klockan 06-22 under november-mars.

Lågpristid=övrig tid

Sidan senast granskad den 17 februari 2020
Innehållsansvarig: Per-Erik Ekström

Allmänna villkor-Elnät

Allmänna villkor för nätkunder, NÄT 2012 K (rev 2), privatkund (pdf, 136 kB)

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument), NÄT 2012 K (rev 2).

Den bestämmelse som tidigare funnits avseende personuppgiftshantering – punkt 1.4 i villkoren  har upphävts. Bestämmelsen har upphävts eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen.

Allmänna avtalsvillkor för nätkunder, NÄT 2012 N (rev), näringsidkare (pdf, 195 kB)

Allmänna avtalsvillkor för nätkunder, NÄT 2012 H (rev), högspänningskund (pdf, 148 kB)

Personuppgiftsbestämmelsen (punkt 1.3) i de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 H (rev) har upphävts. Bakgrunden till förändringen är att personuppgiftslagen ersätts av dataskyddsförordningen.

Läs mer om hur vi skyddar dina personuppgifter via denna länk

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB