Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Snöröjning i Västerviks kommun

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Västervik Miljö & Energi ansvarar för snöröjning och halkbekämpning inom planlagt område för trafiksäkerhetens och framkomlighetens skull. Vi prioriterar gång-, cykel- och genomfartsleder. Vår ambition är att du ska få så god standard som möjligt.

När plogar vi?

Snöröjning påbörjas med stora leder, bussgator, prioriterade gång- och cykelvägar, allmänna parkeringar och gator till allmänna inrättningar när snötäckets djup uppgår till 3-7 cm och snöfallet fortsätter samt utifrån rådande väder och väderleksprognoser.

För övriga, ej prioriterade områden startar snöröjningen när snötäckets djup uppgår till 10-15 cm och snöfallet fortsätter.

Tidigare insatser kan genomföras vid töväder med kvarliggande blötsnö och då det finns risk för tillfrysning.

När kommer ni till min gata

En plogsväng tar cirka 12 timmar vilket innebär att det på "din" gata kan ha kommit mycket mera snö än 10-15 cm innan plogbilen kommit dit. Normalt påbörjas snöröjningen klockan 02.00 efter ett rikligt snöfall.

Du kan lita på att vi kommer men inte exakt när. Några bostadsgator är först och några blir så klart sist kvar att snöröja. När det kommer ihållande snöfall med stora mängder så måste vi ibland ta de prioriterade vägarna om igen innan vi kan komma till "din" gata. Målet är att alla gator och vägar ska vara plogade inom 12 timmar.

Inga infarter till privata fastigheter öppnas vid plogsvängen.

Sandning

Sandning sker i första hand för gång- och cykeltrafik, vid trafikljus, rondeller, backar och kurvor. Bostadsgator sandas endast vid extrem halka. Vid blixthalka (underkylt regn) då allting sandas är åtgärdstiden cirka 12 timmar. Du kan som fastighetsägaren hämta gratis sand till din uppfart osv.

Vinterberedskap

Västervik Miljö & Energi AB har vinterberedskap från vecka 42 och fram till och med vecka 15. En person har jour dygnet runt och ska bedöma vilka åtgärder som ska göras och kalla in den personal som behövs.

Sidan senast granskad den 18 november 2020
Innehållsansvarig: Anders Norell

Vanliga frågor

 • Den snö som du skottar ut på gatan kan medföra trafikfara och riskerar att föras in på grannens infart när plogbilen kommer.

 • Västerviks kommun ansvarar för snöröjningen i stora delar av kommunen.

  Västervik Miljö & Energi AB är driftsentreprenör på uppdrag av Västerviks kommun.

  Plogning, is- och halkbekämpning utförs även av andra entreprenörer enligt genomförd offentlig upphandling.

  • Snöröjning startar när snötäckets djup uppgår till 3-7 cm och snöfallet fortsätter samt utifrån rådande väder och väderleksprognoser.
  • Snöröjning påbörjas med stora leder, bussgator, prioriterade gång- och cykelvägar, allmänna parkeringar och gator till allmänna inrättningar.
  • För övriga, ej prioriterade områden startar snöröjningen när snötäckets djup uppgår till 10-15 cm och snöfallet fortsätter.
  • Tidigare insatser kan genomföras vid töväder med kvarliggande blötsnö och då det finns risk för tillfrysning.
  • Genomloppstiden för ett snöröjningsdistrikt ska normalt vara mindre än 12 timmar.

  I Snöröjningskartan visar vi vilka gator/vägar som Västervik Miljö & Energi snöröjer på uppdrag av Västerviks kommun och vilken prioritering de har.

  Gator som har blå markering eller ingen markering alls snöröjs ej på uppdrag av Västerviks kommun.

  Du kan även ladda hem kartor i pdf-format. Följ länken till Snöröjningskartan nedan om du vill ladda hem snöröjningskartor i pdf-format.

  Här hittar du Snöröjningskartan och snöröjningskartor i pdf-format

 • För att vi ska hinna med alla områden finns inget annat alternativ när vägen ska plogas.

  Att röja undan snön vid din infart är ditt ansvar som fastighetsägare, även om snövallen orsakats av plogbilen.

 • Fastighetsägaren är skyldig att snöröja och halkbekämpa gångbanor och annat för gångtrafikanten nödvändigt utrymme utanför fastigheten. Detta är fastställt i kommunens författning: Åläggande om gångbanerenhållning mm, som antogs av kommunfullmäktige 1995-12-21.

  Om det inte finns någon tydlig gräns mellan körbanan och gångbanan, anses gångbanan vara ett 2 meter brett område utanför fastigheten. Gångbanan och fastighetens tillfart är fastighetsägarens ansvar även om plantering eller liknande finns mellan körbanan och fastigheten. Om hela utrymmet mellan två fastigheter är gångyta, har fastighetsägarna ansvar för halva bredden var.

 • Att skotta fram postlåda och sopkärl är ditt ansvar som fastighetsägare, även om snön kommer från plogbilen.

 • Av utrymmesskäl hamnar en del av snövallen på gångbanorna.

  Fastighetsägaren ansvarar för att skotta och halkbekämpa för gående mellan den upplogade snövallen och tomtgränsen.

 • Fastighetsägare är skyldig att hålla taken rena från snö och is.

  Varje år sker olyckor på grund av snö eller is som hasar ner på fotgängare.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB