Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Snöröjning i Västerviks kommun

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Västervik Miljö & Energi ansvarar för snöröjning och halkbekämpning inom planlagt område för trafiksäkerhetens och framkomlighetens skull. Vi prioriterar gång-, cykel- och genomfartsleder. Vår ambition är att du ska få så god standard som möjligt.

När plogar vi?

Snöröjning påbörjas med stora leder, bussgator, prioriterade gång- och cykelvägar, allmänna parkeringar och gator till allmänna inrättningar när snötäckets djup uppgår till 3-7 cm och snöfallet fortsätter samt utifrån rådande väder och väderleksprognoser.

För övriga, ej prioriterade områden startar snöröjningen när snötäckets djup uppgår till 10-15 cm och snöfallet fortsätter.

Tidigare insatser kan genomföras vid töväder med kvarliggande blötsnö och då det finns risk för tillfrysning.

När kommer ni till min gata

En plogsväng tar cirka 12 timmar vilket innebär att det på "din" gata kan ha kommit mycket mera snö än 10-15 cm innan plogbilen kommit dit. Normalt påbörjas snöröjningen klockan 02.00 efter ett rikligt snöfall.

Du kan lita på att vi kommer men inte exakt när. Några bostadsgator är först och några blir så klart sist kvar att snöröja. När det kommer ihållande snöfall med stora mängder så måste vi ibland ta de prioriterade vägarna om igen innan vi kan komma till "din" gata. Målet är att alla gator och vägar ska vara plogade inom 12 timmar efter att snöfallet slutat.

Inga infarter till privata fastigheter öppnas vid plogsvängen.

Sandning

Sandning sker i första hand för gång- och cykeltrafik, vid trafikljus, rondeller, backar och kurvor. Bostadsgator sandas endast vid extrem halka. Vid blixthalka (underkylt regn) då allting sandas är åtgärdstiden cirka 12 timmar. Du kan som fastighetsägaren hämta gratis sand till din uppfart osv.

Vinterberedskap

Västervik Miljö & Energi AB har vinterberedskap från vecka 42 och fram till och med vecka 15. En person har jour dygnet runt och ska bedöma vilka åtgärder som ska göras och kalla in den personal som behövs.

Hämta gratis sand!

Vi erbjuder gratis sand för halkbekämpning! Ta med egen hink och skyffel.

Privata fastighetsägare kan utan kostnad hämta en hink per hushåll på nedanstående platser:

 • Västervik, Materialgården, Kristinebergsgatan 20, kl 07-16
 • Gamleby, vid Västervik Miljö & Energis förråd Gundelvägen 10
 • Överum, Återvinningsgården, Dalhemsvägen, obs endast tisdag kl 12-18
 • Ankarsrum, parkeringen vid Folkets hus
 • Verkebäck, på planen vid hamnmagasinet i Verkebäck
Sidan senast granskad den 8 februari 2021
Innehållsansvarig: Anders Norell

Vanliga frågor

 • Västerviks kommun ansvarar för snöröjningen i stora delar av kommunen.

  Västervik Miljö & Energi AB är driftsentreprenör på uppdrag av Västerviks kommun.

  Plogning, is- och halkbekämpning utförs till största delen av lokala entreprenörer som upphandlats genom offentlig upphandling.

 • Snöröjning påbörjas med stora leder, bussgator, prioriterade gång- och cykelvägar, allmänna parkeringar och gator till allmänna inrättningar när snötäckets djup uppgår till 3-7 cm och snöfallet fortsätter samt utifrån rådande väder och väderleksprognoser.

  För övriga, ej prioriterade områden som lokalgator startar snöröjningen när snötäckets djup uppgår till 10-15 cm och snöfallet fortsätter.

  Tidigare insatser kan genomföras vid töväder med kvarliggande blötsnö och då det finns risk för tillfrysning.

  Genomloppstiden för ett snöröjningsdistrikt ska normalt vara mindre än 12 timmar efter att snöfallet upphört.

  I Snöröjningskartan visar vi vilka gator/vägar som Västervik Miljö & Energi snöröjer på uppdrag av Västerviks kommun och vilken prioritering de har.

  Här hittar du Snöröjningskartan

  Gator som har blå markering eller ingen markering alls snöröjs ej på uppdrag av Västerviks kommun.

  Du kan även ladda hem kartor i pdf-format. Följ länken till Snöröjningskartan nedan om du vill ladda hem snöröjningskartor i pdf-format.

  Här hittar du Snöröjningskartan och snöröjningskartor i pdf-format

 • En plogsväng tar cirka 12 timmar vilket innebär att det på "din" gata kan ha kommit mycket mera snö än 10-15 cm innan plogbilen kommit dit. Normalt påbörjas snöröjningen klockan 02.00 efter ett rikligt snöfall.

  Du kan lita på att vi kommer men inte exakt när.

  Några bostadsgator är först och några blir så klart sist kvar att snöröja. När det kommer ihållande snöfall med stora mängder så måste vi ibland ta de prioriterade vägarna om igen innan vi kan komma till "din" gata. Målet är att alla gator och vägar ska vara plogade inom 12 timmar efter att snöfallet slutat.

  Inga infarter till privata fastigheter öppnas vid plogsvängen.

 • Så länge det snöar prioriteras snöröjningen och halkbekämpningen på gång- och cykelbanor trafikleder, bussgator och högtrafikerade huvudgator.

  Vi vill göra privata fastighetsägare uppmärksamma på att det är din skyldighet som fastighetsägare att skotta bort snön så snart som möjligt på gångutrymmet närmast din fastighet samt från tillfarter mellan körbana och fastighet.

 • Våra resurser är dimensionerade för en ”normalvinter” (4-5 snöfall på c.a 15-20 cm/snöfall) och utifrån prioriteringsordning och skattemedel som avsatts för ändamålet.

  Det är inte rimligt ur kostnadssynpunkt att avsätta sådana resurser att snöröjning omedelbart och samtidigt kan utföras i hela kommunen.

  Därför prioriterar vi gator och gång- och cykelvägar efter en fast prioriteringsordning fastställd av Västerviks kommun.

  Observera

  När det inträffar en vinter med väsentligt mera snöfall än normalt tar det väsentligt längre tid att röja upp våra gator och gång- och cykelvägar.

  Vi försöker dock under vintertid att hålla de högst prioriterade vägarna öppna så långt det är möjligt.

 •  

  Snöplogarna har fjädrande skär för att förhindra skador på såväl gator som maskiner och maskinförare. Fjädringen gör att plogbladen inte kommer genom hårt packad snö. Snön blir oftast hårt packad och tillkörd eftersom vi inte plogar och saltar kontinuerligt under ett snöfall utan väntar till ett visst snödjup har uppnåtts innan vi påbörjar snöröjningen.

  Väghyvlar/isrivare är de enda maskiner som kan riva bort tillpackad snö och is.

  Snöplogarna har fjädrande skär för att förhindra skador på såväl gator som maskiner och maskinförare. Fjädringen gör att plogbladen inte kommer genom hårt packad snö. Snön blir oftast hårt packad och tillkörd eftersom vi inte plogar och saltar kontinuerligt under ett snöfall utan väntar till ett visst snödjup har uppnåtts innan vi påbörjar snöröjningen.

  Väghyvlar/isrivare är de enda maskiner som kan riva bort tillpackad snö och is.

 • Det finns begränsat med ytor där snön kan läggas upp. Vid snöhantering är det själva transporterna som utgör miljöbelastningen. För att minimera transporterna forslas snö bara bort helt när framkomligheten är hotad och/eller för att förbereda gatorna inför väntade mycket kraftiga snöfall.

  På bostadsgator där fordon har svårigheter att mötas på grund av breda snövallar är första åtgärden att ordna ”mötesplatser”. Snön forslas inte bort förrän den åtgärden inte är tillräcklig.

  Snöhögar som innebär siktproblem, exempelvis vid övergångsställen och i korsningar, flyttas eller köras bort efter behov.

 • Vi vill minska saltmängden och därmed minimera skadlig miljöpåverkan.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB