Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Snörapporten, aktuellt om snöröjning och vinterväghållning

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Här hittar du driftinformation för affärsområde Entreprenad. Snörapporten ger dig aktuell driftinformation om vinterväghållningen. 

Snörapporten 2020-02-28

2020-02-28

Under natten har vi haft omslag till kallare väder, detta medför stor risk för halka under helgen, framförallt i samban med nederbörd under lördag och söndag. Vår beredskapspersonal har kallat ut ett ...

Snörapporten 2020-02-07

2020-02-07

Vi har under morgonen har haft en del frosthalka. Gamleby: Saltning av genomfarter under natten/morgonen Västervik: Saltning av stora leder med start 04.30

Snörapporten 2020-02-05

2020-02-05

Under natten har temperaturen fallit rejält, det har föranlett en del halka i framförallt i norra delen av kommunen. Vi räknar nu med ett dygn med varmare väder, det är dock kallt i marken. Överum-San...

Snörapporten 2020-02-04

2020-02-04

Vi har under natten haft en del snöfall i framförallt norra kommundelen, och vi gjort en del åtgärder. Gamleby: Saltning av genomfarter och bussgator med start 04.00 Överum: Plogning och sandning...

Snörapporten 2019-12-10

2019-12-10

Vi har under natten haft en del nederbörd som sedan frusit. Det är fläckvis halt i hela kommunen. Västervik: Saltning av stora leder med start 04.00. Beräknas pågå fram till gryningen. Gamleby: S...

Snörapporten 2019-12-04

2019-12-04

Halkbekämpning har pågått under kvällen/natten på flera platser i kommunen. Arbetet fortsätter under förmiddagen. Västervik Saltning av stora leder med start 04.00 Sandning av gång och cykelvägar, par...

Snörapporten 2019-11-29

2019-11-29

Under dagen kommer vi att sanda gång och cykelvägar i Västervik, Ankarsrum, Överum, Gunnebo och Gamleby. Vi har saltbilar redo för genomfarter och stora leder i Gamleby/Västervik.

Sidan senast granskad den 3 december 2019
Innehållsansvarig: Magnus Peterson

Bra att veta om snöröjning för fastighetsägare

Bra att veta om snöröjning för fastighetsägare

Vanliga frågor

 • Varför ska jag inte skotta ut snö i gatan?

  Den snö som du skottar ut på gatan kan medföra trafikfara och riskerar att föras in på grannens infart när plogbilen kommer.

 • Vem ansvarar för snöröjningen?

  Västerviks kommun ansvarar för snöröjningen i stora delar av kommunen.

  Västervik Miljö & Energi AB är driftsentreprenör på uppdrag av Västerviks kommun.

  Plogning, is- och halkbekämpning utförs även av andra entreprenörer enligt genomförd offentlig upphandling.

 • När kommer plogbilen?
  • Snöröjning startar när snötäckets djup uppgår till 3-7 cm och snöfallet fortsätter samt utifrån rådande väder och väderleksprognoser.
  • Snöröjning påbörjas med stora leder, bussgator, prioriterade gång- och cykelvägar, allmänna parkeringar och gator till allmänna inrättningar.
  • För övriga, ej prioriterade områden startar snöröjningen när snötäckets djup uppgår till 10-15 cm och snöfallet fortsätter.
  • Tidigare insatser kan genomföras vid töväder med kvarliggande blötsnö och då det finns risk för tillfrysning.
  • Genomloppstiden för ett snöröjningsdistrikt ska normalt vara mindre än 12 timmar.

  I Snöröjningskartan visar vi vilka gator/vägar som Västervik Miljö & Energi snöröjer på uppdrag av Västerviks kommun och vilken prioritering de har.

  Gator som har blå markering eller ingen markering alls snöröjs ej på uppdrag av Västerviks kommun.

  Du kan även ladda hem kartor i pdf-format. Följ länken till Snöröjningskartan nedan om du vill ladda hem snöröjningskartor i pdf-format.

  Här hittar du Snöröjningskartan och snöröjningskartor i pdf-format

 • Varför lämnas vallar vid tomtinfarten?

  För att vi ska hinna med alla områden finns inget annat alternativ när vägen ska plogas.

  Att röja undan snön vid din infart är ditt ansvar som fastighetsägare, även om snövallen orsakats av plogbilen.

 • Vem ansvarar för att skotta gångbanan?

  Fastighetsägaren är skyldig att snöröja och halkbekämpa gångbanor och annat för gångtrafikanten nödvändigt utrymme utanför fastigheten. Detta är fastställt i kommunens författning: Åläggande om gångbanerenhållning mm, som antogs av kommunfullmäktige 1995-12-21.

  Om det inte finns någon tydlig gräns mellan körbanan och gångbanan, anses gångbanan vara ett 2 meter brett område utanför fastigheten. Gångbanan och fastighetens tillfart är fastighetsägarens ansvar även om plantering eller liknande finns mellan körbanan och fastigheten. Om hela utrymmet mellan två fastigheter är gångyta, har fastighetsägarna ansvar för halva bredden var.

 • Vems ansvar är det att skotta fram brevlåda och sopkärl?

  Att skotta fram postlåda och sopkärl är ditt ansvar som fastighetsägare, även om snön kommer från plogbilen.

 • Varför plogas snö tillbaka när jag har skottat gångbanan eller trottoaren utanför min fastighet?

  Av utrymmesskäl hamnar en del av snövallen på gångbanorna.

  Fastighetsägaren ansvarar för att skotta och halkbekämpa för gående mellan den upplogade snövallen och tomtgränsen.

 • Vem ansvarar för snö från tak?

  Fastighetsägare är skyldig att hålla taken rena från snö och is.

  Varje år sker olyckor på grund av snö eller is som hasar ner på fotgängare.

 • Varför ska jag inte parkera på gatan om det har snöat kraftigt?

  Vänligen respektera parkeringsbestämmelserna. En felparkerad bil kan resultera i att vi inte kan snöröja på bästa sätt. 

  För att underlätta för plogbilen är det bra om du parkerar där det redan är plogat, eller om det är möjligt, parkerar på egen mark.

  Observera att det vid snöfall kan införas parkeringsförbud på vissa gatuparkeringar i Västerviks centrum. Parkeringsförbud kan vid behov införas med kort varsel. 

 • Vad ska jag tänka på om jag har träd eller buskar som hänger ut över gata eller gångbana?

  För trafiksäkerheten och för att snöröjningsfordonen ska komma fram på gångbanor och gator, ber vi att du ser över dina träd och buskar mot gatan.

  Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

  Den fria höjden som krävs är över gång- och cykelbana minst 3,2 meter och över körbana minst 4,6 meter.

  Tänk också på att snö, is och rimfrost får grenarna att hänga ner mer än vanligt på vintern.

 • Var kan jag hämta gratis sand för halkbekämpning?

  Privata fastighetsägare kan utan kostnad hämta en hink per hushåll på nedanstående platser.

  • Västervik, Materialgården, Kristinebergsgatan 20, kl 07-16
  • Gamleby, vid Västervik Miljö & Energis förråd Gundelvägen 10
  • Överum, Återvinningsgården, Dalhemsvägen, obs endast tisdag kl 12-18
  • Ankarsrum, parkeringen vid Folkets hus

  Ta med egen hink och skyffel!

 • Hur kan jag hjälpa till för att underlätta vid snöfall?

  Tänk på parkeringen

  Undvik att parkera på gatan vid snöfall. För att underlätta för plogbilen är det bra om du parkerar där det redan är plogat, eller om det är möjligt, parkerar på egen mark. Vänligen respektera parkeringsbestämmelserna. En felparkerad bil kan resultera i att vi inte kan snöröja på bästa sätt.  

  Brevlåda och sopkärl

  • Skotta, sanda, salta så att brevbärare och sophämtare kommer fram säkert.
  • Placera gärna din brevlåda på en flyttbar ställning en bit från vägkanten, så att tidningsbud och brevbäraren kan nå den med sina fordon. 
  • Sopkärlen ska vara lätt åtkomliga den dagen du har sophämtning. Under vintern kan både postlådan och sopkärlen flyttas och anpassas utifrån den växande plogvallen.

  Tänk trafiksäkert

  • Märk upp låga staket, häckar, buskar eller annat i närheten av tomtgräns (med pinnar, käppar) som kan vara svåra för maskinförarna att se när snödjupet ökar.
  • Kapa grenar på träd och buskar som hänger ut över gångbana eller gata, både för trafiksäkerheten och för att snöröjningsfordonen ska komma fram.
  • Tänk på att ta bort snö och istappar från taket så det inte faller ner på någon.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB