Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Snörapporten 2017-01-12

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Västervik: Saltning påbörjades onsdagen kl. 14.00 innan snöfallet började för att förebygga halka arbetet forsatte fram till 19.00 då det fick avbrytas för en akut vattenläcka och beredskapspersonalen behövdes där.

Arbetet med halkbekämpning påbörjades igen 04.00 med flera maskiner och lastbilar. Samtliga gator huvudvägnätet var halkbekämpat vid 06.30,då påbörjades arbetet med att salta lokalgator

Vi saltar också gång och cykelvägar under morgon/förmiddag.

Vi räknar med stigande temperatur och halkbekämpningen kommer att verka under dagen ,innan kylan återkommer.

 

Gamleby: Saltning av stora leder med start kl. 04.00

Sandning utsatta platser av gång och cykelvägar/lokalgator.

 

Maskiner är ute och jobbar i Överum,Gunnebo,Ankarsum,Totebo.Loftahammar.

Sidan senast granskad den 12 januari 2017
Innehållsansvarig: Anders Norell

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)