Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Snörapporten 2021-02-12 kl.09.50

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Väderläget verkar att bli något mera stabilt

Det råder vinterväglag på i stort sätt hela vägnätet i kommunen. Gång och cykelvägar är halkbekämpade, på övriga platser kan det vara en del halka.

Det är också mycket smala gator med stora plogvallar och en del skymd sikt.

 

Västervik

Sandning i korsningar, backar och  parkeringar med start kl.04.00.

Sandning av vissa lokalgator pågår under dagen.

Bortkörning i Brevik och centrum med 5 maskiner.

Röjning övergångställen/busshållplatser.

Plan för vecka 7 är bortkörning av snö på Östermalm, då kommer vi att införa parkeringsförbud på gatorna, viktigt att vara uppmärksam på skyltningen.

 

Överum

Plog/sand

 

Gunnebo

Plogning

Sidan senast granskad den 12 februari 2021
Innehållsansvarig: Magnus Peterson

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB