Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

I Västerviks kommun finns 282 km kommunala gator. Övriga gator och vägar tillhör Trafikverket eller någon enskild vägförening. Västervik Miljö & Energi arbetar på uppdrag av Västerviks kommun med driften av kommunens gator. Vill du anmäla fel eller brister i gaturummet kontaktar du vår kundservice.

Vägarna rakt igenom våra samhällen är oftast Trafikverkets. Det är till exempel vägen genom Gunnebo eller genom Loftahammar.

Enskilda vägar är vägar som inte är kommunens eller trafikverkets. De ägs av lokala vägsamfälligheter eller vägföreningar. Kommunen har uppgifter på alla enskilda vägar om du behöver komma i kontakt med någon av dem.

Kommunen har hand om alla andra gator och vägar. Kommunen ansvarar också för parkeringar samt gång- och cykelvägar.

Daglig skötsel

För den dagliga skötseln av gator och annan utomhusmiljö anlitar vi kommunens bolag Västervik Miljö & Energi AB.

Felanmälan

Hittar du skador eller andra risker så ska du anmäla det. Det kan vara:

  • Hål i gatan
  • Brunnar som saknar lock
  • Sneda stolpar eller skyltar
  • Trasiga lekredskap
  • Vattenläckor
Sidan senast granskad den 23 juli 2020
Innehållsansvarig: Anders Norell

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB