Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Så sopar du utanför din tomt

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

För att sandupptagningen ska gå snabbt och effektivt ombeds du som fastighetsägare att sopa ut vintersanden från din gångbana.  

Gör så här: 

  • Sopa ut sanden i en ca 50 cm bred sträng längs vecket mellan gångbanan och körbanan (gröna fältet i bilden nedan).
  • Sopa ut sanden innan vi har kört med sopmaskinen i ditt område. Du kan se när vi sopar på din gata i vår karta.

Tips

  • För att undvika att stora mängder sandpartiklar virvlar upp och ökar partikelhalten i luften bör sanden fuktas innan den sopas ut. Fukta sanden på förmiddagen eller mitt på dagen för att undvika att vattnet fryser under natten.
  • Sopa ut den fuktiga sanden i gatan innan sopbilen passerar.
  • Undvik gärna att använda lövblås, då det gör att sanden virvlar upp ännu mer.
  • Tänk på att inte sopa ut pinnar och grenar eftersom de förstör sopaggregaten.

Du kan också hjälpa till genom att:

  • Följa parkeringsreglerna och flytta din bil från vägar som ska sandsopas (annars kommer vi inte fram).
  • Håll trottoarerna fria. Ställ soptunnor så de inte blockerar gångbanor och vägkanter.
  • Beskär träd och häckar som hänger ut över kör- och gångbanor så att sopmaskinen kan komma fram och ända in mot vägkanten och mot tomtgränsen.

Tack för hjälpen!

Visste du att...

  • Varje vår tar vi upp cirka 1 000 ton sand i Västerviks kommun.  
Sidan senast granskad den 8 mars 2021
Innehållsansvarig: Magnus Peterson

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB