Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Västervik Miljö & Energi AB har valt att bygga upp och certifiera ett ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt de internationellt erkända standarderna ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.

Laboratoriet på affärsområde Vatten är dessutom ackrediterat enligt ISO 17025.  

Vad är ett ledningssystem

Ett ledningssystem är den struktur av dokument, metoder, arbetssätt och kommunikation som en organisation har valt för att styra verksamheten mot att uppnå sina visioner, policies och mål.

Varför har vi ett ledningssystem

Ledord är ökad kundnytta och höjd egen effektivitet. Fördelar för våra kunder:

  • arbete med ständiga förbättringar och effektiviseringar,
  • strukturerat arbetssätt,
  • säker dokumentstyrning,
  • bättre ordning och reda, som ger högre kvalitet och lägre kostnader.

Förhållningssätt och arbete

Västervik Miljö & Energi AB har ett ledningssystem certifierat enligt ISO 9001:2015 (kvalitet), ISO 14001:2015 (miljö) och ISO 45001:2018 (arbetsmiljö). Att inneha och upprätthålla ett sådant ledningssystem innebär att bolaget har åtagit sig att vara ett snäpp bättre än gällande krav i lagar, tillstånd och andra styrande dokument.

Inom det certifierade ledningssystemet finns både policies, mål, åtgärder och nyckeltal att följa upp, så att arbetet med ständig förbättring hela tiden går framåt. Detta innefattar såväl miljöfrågor och sociala förhållanden som HR-frågor, mänskliga rättigheter och anti-korruption. 

Exempelvis arbetar bolaget både med i fas med de nationella miljömålen och FN:s Global Compact. Vid alla inköp och upphandlingar måste leverantörer underteckna vår uppförandekod för hållbar utveckling, avseende produkter, tjänster och entreprenader.

Sidan senast granskad den 26 maj 2020
Innehållsansvarig: Rickard Wester

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB