Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Avfallsplan samt Energi- och klimatstrategi

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Drygt ett års intensivt arbete ligger bakom två strategiska dokument för miljöarbetet i Västerviks kommunkoncern.

Energi- och klimatstrategin siktar på att vi till år 2030 inte längre har något nettoutsläpp av fossil koldioxid. För att uppfylla målen och därmed se till att utvecklingen blir hållbar krävs tre saker:

  • Att vi arbetar tillsammans,
  • mot gemensamma mål,
  • att vi har en helhetssyn på människa och miljö.

En framtida utmaning ligger i att så långt det går, förebygga uppkomsten av onödigt avfall.

Vi måste sträva efter:

  • högre kvalitet,
  • lägre innehåll av farliga ämnen och
  • ökad livslängd på våra varor.

Det avfall som trots allt uppstår ska behandlas så resurseffektivt som möjligt. Helst ska det förberedas för återanvändning, men går inte det ska det materialåtervinnas i stället. Om det inte heller är möjligt ska energin i materialet tas tillvara genom exempelvis förbränning och biogasproduktion. I allra sista hand ska avfallet lägga på deponi. Nedskräpning ska helt undvikas.

   

Sidan senast granskad den 17 januari 2018
Innehållsansvarig: Rickard Wester

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB