Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Väsentlig påverkan (hållbarhetsrisker och konsekvenser)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Västervik Miljö & Energi AB har inom ramen för certifiering av ledningssystemet enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO45001:2018, identifierat bolagets intressenter, samt väsentliga risker och möjligheter ut såväl, hållbarhets (miljö), som kvalitets- och arbetsmiljösynpunkt.

Med väsentliga intressenter hålls löpande en dialog, för att säkerställa så att bolaget erbjuder de produkter och tjänster som kunderna efterfrågar, och med fokus på visionen att vara ett hållbart företag.

Betydande miljöaspekter och miljörisker för Västervik Miljö & Energi AB är:

  • Produktion av avfall
  • Energianvändning
  • Kemikalier
  • Transporter
  • Utsläpp till mark, vatten och luft
  • Att uppnå indirekta miljöaspekter hos kund genom information, kunskapsspridning och att erbjuda produkter samt tjänster i vardagen, som uppfyller kraven på en hållbar utveckling.
  • Miljörisker i form av till exempel akuta utsläpp i en vattentäkt.

Förutom bolagets gemensamma betydande miljöaspekter och miljörisker, har varje verksamhet fastställt sina egna underliggande och mer detaljerade miljöaspekter och miljörisker, kopplade till arbetet med livscykelperspektiv och kretslopp.

Sidan senast granskad den 6 maj 2019
Innehållsansvarig: Rickard Wester

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB