Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Hornslandet VA-utbyggnad

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Hornslandet utanför Västervik har försetts med allmänt vatten och avlopp, ända ut till Horns udde och ut på Grönö.

Allmänt VA har byggts ut på Hornslandet för att förbättra vattenförsörjningen och avloppslösningen. Utbyggnaden gäller för Horn verksamhetsområde som omfattar områdena Hästhagen, L:a Örserum, Pepparängen, Bråtviken, Lindödjupet, Målängen och Grönö. 

Inom verksamhetsområdet är vi skyldiga att ordna en allmän lösning för vatten och spillvatten. Fastigheterna har rätt att använda den allmänna VA-lösningen och ska vara med och betala avgifter för den.

Nu är hela VA-ledningsnätet utbyggt och färdigt att tas i drift ända ut till Horns udde och ut på Grönö.

På de här sidorna hittar du information om projektet.

Här kan du ansluta dig

171101-webb Klart för anslutning alla etapper fr 171106

Karta som visar vilka fastigheter som kan anslutas till allmänt VA. Karta som pdf hittar du under relaterade dokument. 

Sidan senast granskad den 16 januari 2018
Innehållsansvarig: Pia Sjöholm

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB