Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Frågor och svar, FAQ

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Här hittar du frågor och svar på vanliga frågor vi fått. Har du en ny fråga? Skriv ett mejl till miljoenergi@vastervik.se eller kontakta vår kundservice. 

Måste jag ansluta mig till VA-nätet?

Inom det kommunala verksamhetsområdet är vi skyldiga att ordna så att alla får tillgång till allmänt VA och alla fastigheter måste vara med och betala avgifter för det. För att behålla eget vatten och avlopp, istället för att ansluta dig till VA-nätet, måste du bevisa att du kan lösa det bättre på egen hand. När det gäller spillvattnet så finns många prejudikat som visar att det svårligen löses bättre på egen hand. Dricksvattnet är inte heller lätt att lösa, men det kan vara något lättare än för spillvatten.

Kan jag bara ansluta mig till dricksvattnet?

Om du bara önskar ansluta dig till dricksvattnet så måste du bevisa att du kan lösa omhändertagande av spillvatten bättre på egen hand än genom anslutning till oss. Det finns många prejudikat som visar att det svårligen löses bättre på egen hand och normalt godkänns inte eget omhändertagande av spillvatten inom verksamhetsområden.

Får jag behålla mitt eget vatten?

Du kan behålla ditt eget vatten om du önskar, om du t ex vill använda det för bevattning. Men du får inte koppla ihop det med vår anläggning och inte släppa ut det i våra ledningar och du måste ändå vara med och betala för den allmänna anläggningen.

När måste jag betala för VA-anslutningen?

Det sista området för VA-utbyggnad Hornslandet blev klart hösten 2017. Sedan dess är VA-ledningsnätet färdigt att användas. Normalt betalas anslutningsavgiften när du skickat in din servisanmälan om vatten och avlopp till oss. Du kommer att få rimlig tid på dig att ansluta dig i din egen takt, så att du hinner förbereda byggnationen på bästa sätt. Det finns i dagsläget inte någon fastslagen tidpunkt för när ”rimlig tid” har passerat, men det är inte något som kommer att ske utan förvarning. Vi kommer troligen att följa upp vilka som anslutit sig och vilka som inte gjort det efter en tid.

Hur tömmer jag min vattenledning inför vintern?

För att ha möjlighet att tömma din vattenledning innan frosten kommer måste din VA-installation vara förberedd för det. Du behöver en avstängningsventil vid tomtgräns, för att kunna stänga ute vattnet, och du behöver kunna tömma ut vattnet ur ledningarna inne på din tomt genom någon form av utsläppsanordning i lågpunkten, ex vis vattenmätarbrunn med tömningsfunktion. Rådgör med din VVS-firma/entreprenör för att hitta en bra lösning för just din fastighet.

Ersättning för onyttigbliven enskild VA-anläggning

Hur ersättningen går till kan du läsa under Jag vill bli kund som du hittar från huvudsidan för Vatten och avlopp. På Hornslandet har det länge funnits restriktioner angående anläggande av nya avloppsanläggningar och därför kommer de flesta avloppsanläggningar inte att ersättas.

 

Sidan senast granskad den 16 januari 2018
Innehållsansvarig: Ruben Öberg

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB